Šablon:Infokutija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Dokumentacija šablona[uredi] [historija] [osvježi keš]
Ova dokumentacija je prikazana u Šablon:Infokutija/dok.

Ovaj šablon je namijenjen da se koristi kao meta-šablon: šablon za pravljenje drugih šablona. Nije napravljen da se koristi direktno u članku. Pogledajte Pomoć:Infokutija za uvod o korištenju infokutija gdje ćete naći kako da sami napravite šablon. Pogledajte također Kategorija:Infokutije za spisak postojećih infokutija.

Korištenje

Korištenje ovog šablona je u principu jednak šablonu {{navkutija}}, samo što ima jednu važnu razliku. Svaki red u tabeli može sadržati zaglavlje, ili par oznaka/podaci, ili samo podaci. Ove kombinacije se međusobno isključuju, tako da ako se definira red sa zaglavljom i sa parom oznaka/podaci, onda će par oznaka/podaci biti ignoriran.

Da bi se ubacila slika negdje osim na vrhu infokutije, ili neki drugi podaci, može se koristiti red samo sa poljem podaci.

Opcionalni parametri

naziv
Sa ovim parametrom se dodavaju linkovi "p (pogledaj)/r (razgovor)/u (uredi)" na dnu infokutije koji vode prema stranici navedeno u ovom parametru. Kao unos se može na primjer koristiti vrijednost {{subst:STRANICA}}, što preusmjerava korisnike prema definiciji šablona.
dijete
Vrijednost "da" kod ovog parametra dozvoljava korištenje infokutije u drugoj infokutiji. Ovo omogućava pravljenje modularnih infokutija. Pogledajte sekciju Ugrađene infokutije za više detalja. Standardno isključeno.
podkutija
Parametar dozvoljava korištenje podkutija i služi kao alternativa parametru dijete. Razlikuje se s tim što se uklanja ivica kutije dok se unutrašnji izgled zadržaje. Vrijednost "da" aktivira ovu opciju, gdje podkutija treba da ima parametar naslov, ali bez parametra naziv. Pogledajte sekciju Podkutije za više detalja. Standardno isključeno.
dekat
Kada se ovaj parametar stavi na "da", stranica na kojoj je postavljen ovaj šablon neće biti automatski kategorisana u održavajuće kategorije u slučaju nastajanja određenih problema. Standardno isključeno.

Parametri sadržaja

Naslov

Postoje dva različita načina dodavanja naslova uz infokutiju: unutar ivice infokutije na vrhu tabele, ili van ivica na vrhu infokutije. Moguće je koristiti jedan od ova dva načina, ili čak oba istovremeno ako je to potrebno. Također postoji mogućnost da se naslov ne prikazuje, ali ovo nije preporučljivo.

naslov
Tekst za naslov infokutije, pozicionirano iznad infokutije (ili kao kao zaglavlje sekcije u slučaju podkutije uz parametar dijete).
iznad
Tekst koji se postavlja na gornje polje tabele.
podzaglavlje(n)
dodatna polja za naslov podzaglavlja. Pozicionirano ispod polja {{{naslov}}} i {{{iznad}}}, ali prije slika. Parametri podzaglavlja po broju (n) ne smiju imati veću razliku od 10.

Primjeri:

Tekst kao naslov iznad infokutije
Podzaglavlje infokutije
{{Infokutija
 | naziv   = {{subst:STRANICA}}
 | naslov  = Tekst kao naslov iznad infokutije
 | subheader = Podzaglavlje infokutije
 | header  = (ostatak infokutije ovdje)
}}
Tekst u gornjem polju infokutije
Podzaglavlje infokutije
Drugo podzaglavlje infokutije
{{Infokutija
 | naziv    = {{subst:STRANICA}}
 | iznad     = Tekst u gornjem polju infokutije
 | podzaglavlje = Podzaglavlje infokutije
 | podzaglavlje2 = Drugo podzaglavlje infokutije
 | zaglavlje   = (ostatak infokutije ovdje)
}}

Slike

slika(n)
slike koje se prikazuju na vrhu šablona. Koristiti punu sintaksu slike, kao na primjer [[Slika:primjer.png|200px|alt=Alternativni tekst slike]]. Slika se standardno centrira na mjestu gdje se pokazuje. Parametri slike po broju (n) ne smiju imati veću razliku od 10.
naslov(n)
Tekst ispod slike.

Glavni podaci

zaglavlje(n)
Tekst zaglavlja u određenom na redu n. Brojevi zaglavlja i podataka se ne smiju razlikovati više od 50.
oznaka(n)
Tekst za oznaku na redu n.
podaci(n)
Podaci koji trebaju biti vidljivi na redu n. Brojevi zaglavlja i podataka se ne smiju razlikovati više od 50.

Nota: za bilo koju vrijednost za (n), nisu sve kombinacije parametara dozvoljene. Kada se naprimjer koristi parametar |zaglavlje(n)= onda se |podaci(n)= (i |redklasa(n)=, |oznaka(n)=, pogledati ispod) ignorišu; na dalje, bez parametra |podaci(n)= se ignoriše parametar |oznaka(n)=. Važeće kombinacije za bilo koji red su:

 • |klasa(n)= |zaglavlje(n)=
 • |redklasa(n)= |klasa(n)= |podaci(n)=
 • |redklasa(n)= |oznaka(n)= |klasa(n)= |podaci(n)=

Pogledajte također prikazivanje parametara zaglavlje4, oznaka4 i podaci4 u sekciji Primjeri ispod.

Domet numerisanja

Da bi se dozvolila fleksibilnost u promjenama infokutije, kod pravljenja nove infokutije mogu se koristiti ne-granični brojevi za zaglavlje i oznaku/podatke. Parametri za nove redove se onda u budućnosti mogu direktno dodati između postojećih redova bez potrebe za ponovno numerisanje postojećih parametara. Na primjer:

 | zaglavlje3 = Sekcija 1
 |  oznaka5 = Oznaka A
 |  podaci5 = Podaci A
 |  oznaka7 = Oznaka C
 |  podaci7 = Podaci C
 | zaglavlje10 = Sekcija 2
 |  oznaka12 = Oznaka D
 |  podaci12 = Podaci D

Također je moguće automatski numerisati parametre sa modulom IncrementParams.

Imajte na umu da iako nema ograničenja za broj izkorištenih redova, brojevi parametara graničnih redova se ne smiju razlikovati za više od 50. Pogledajte također sekciju Ograničenja za više detalja.

Primjeri

Ispod je naveden primjer u kojem se definirani red ne prikazuje u infokutiji kada se navede parametar oznaka bez parametra podaci. Također se vidi da se sve prikaže kada se navede parametar zaglavlje na istom redu sa parametrom podaci. Primjetite da podzaglavlja standardno nisu podebljana. Primjer:

Test infokutija
Tekst iznad
Podzaglavlje iznad slike
Drugo podzaglavlje
Primjerni alternativni tekst za sliku
Natpis slike example.png
Samo zaglavlje
Sami podaci
Sva tri definirana parametra (zaglavlje, oznaka, podaci, sa istim brojem za red)
Oznaka i podaci navedeni (oznaka)Oznaka i podaci navedeni (podaci)
Tekst ispod
{{Infobox
 |name     = {{subst:STRANICA}}
 |tijelostil    = 

 |naslovstil    = 
 |iznadstil    = background:#cfc;
 |podzaglavljestil =
 |naslov      = Test infokutija
 |iznad      = Tekst iznad
 |podzaglavlje   = Podzaglavlje iznad slike
 |podzaglavlje2  = Drugo podzaglavlje

 |slikastil    = 
 |tekststil    = 
 |slika      = [[Slika:example.png|200px|alt=Primjerni alternativni tekst za sliku]]
 |tekst      = Natpis slike ''example.png''

 |zaglavljestil  = background:#ccf;
 |oznakastil    = background:#ddf;
 |podacistil    = 

 |zaglavlje1 = Samo zaglavlje
 |  oznaka1 = 
 |  podaci1 = 
 |zaglavlje2 = 
 |  oznaka2 = Sama oznaka koja se ne prikazuje (zato što je potreban nenadaven parametar "podaci")
 |  podaci2 = 
 |zaglavlje3 =
 |  oznaka3 = 
 |  podaci3 = Sami podaci
 |zaglavlje4 = Sva tri definirana parametra (zaglavlje, oznaka, podaci, sa istim brojem za red)
 |  oznaka4 = ne prikazuje se (isti broj kao zaglavlje)
 |  podaci4 = ne prikazuje se (isti broj kao zaglavlje)
 |zaglavlje5 =
 |  oznaka5 = Oznaka i podaci navedeni (oznaka)
 |  podaci5 = Oznaka i podaci navedeni (podaci)

 |ispodstil = background:#ddf;
 |ispod   = Tekst ispod
}}

U sljedećem primjeru, parametri tijelostil i oznakastil su iskorišteni za podešavanje širine infokutije i standardne širine za kolone oznaka:

Test infokutija
Oznaka 1Podaci 1
Oznaka 2Podaci 2
Oznaka 3Podaci 3
Zaglavlje 4
Oznaka 5Podaci 5: Mujo kuje konja po mjesecu.
Tekst ispod
{{Infobox
 |name    = {{subst:STRANICA}}
 |tijelostil  = width:20em

 |naslovstil  = 
 |naslov    = Test infokutija

 |zaglavljestil = 
 |oznakastil  = width:33%
 |podacistil  = 

 |zaglavlje1  = 
 |  oznaka1  = Oznaka 1
 |  podaci1  = Podaci 1
 |zaglavlje2  = 
 |  oznaka2  = Oznaka 2
 |  podaci2  = Podaci 2
 |zaglavlje3  = 
 |  oznaka3  = Oznaka 3
 |  podaci3  = Podaci 3
 |zaglavlje4  = Zaglavlje 4
 |  oznaka4  = 
 |  podaci4  = 
 |zaglavlje5  = 
 |  oznaka5  = Oznaka 5
 |  podaci5  = Podaci 5: Mujo kuje konja po mjesecu.

 |ispodstil   = 
 |ispod     = Tekst ispod
}}

Ugrađene infokutije

Infokutije se mogu ugraditi u druge infokutije koristeći parametar |dijete=. Ovo je korisno za pravljenje modularnih infokutija, ili za ako se želi postići preglednost u kodu. Primjer:

Naslov infokutije
Prva podsekcija
Oznaka 1.1Podaci 1.1
Druga podsekcija
Oznaka 2.1Podaci 2.1
Tekst ispod
{{Infokutija
 | naslov   = Naslov infokutije
 | podaci1  = {{Infokutija | dekat = da | dijete = da
  | naslov = Prva podsekcija
  | oznaka1 = Oznaka 1.1
  | podaci1 = Podaci 1.1
  }}
 | podaci2  = {{Infokutija | dekat = da | dijete = da
 |naslov   = Druga podsekcija
 | oznaka1  = Oznaka 2.1
 | podaci1  = Podaci 2.1
 }}
 | ispodstil = 
 | ispod   = Tekst ispod
}}

U primjeru iznad je bitno primjetiti da se ugrađena infokutija definirana sa parametrom podaci, umjesto sa parametrom zaglavlje. Zbog toga naslov nije podebljan jer se ovo nije eksplicitno navedeno. Da bi se dobio podebljan naslov, potrebno je definirati ovu ugrađenu infokutiju sa parametrom zaglavlje (pažnja: ako se definira sa parametrom label onda se neće ništa prikazati!). Primjer:

Gornji naslov infokutije
Prva podsekcija
Oznaka 1.1Podaci 1.1
Druga podsekcija
Oznaka 2.1Podaci 2.1
Tekst ispod
{{Infokutija
 | naslov   = Gornji naslov infokutije
 | zaglavlje1 = {{Infokutija| dekat = da | dijete = da
  | naslov = Prva podsekcija
  | oznaka1 = Oznaka 1.1
  | podaci1 = Podaci 1.1
  }}
 | zaglavlje2 = {{Infokutija | dekat = da | dijete = da
  | naslov = Druga podsekcija
  | oznaka1 = Oznaka 2.1
  | podaci1 = Podaci 2.1
  }}
 | ispodstil = 
 | ispod   = Tekst ispod
}}

ili,

Gornji naslov infokutije
Prva podsekcija
Oznaka 1.1Podaci 1.1
Druga podsekcija
Oznaka 2.1Podaci 2.1
Tekst ispod
{{Infokutija
 | naslov   = Gornji naslov infokutije
 | zaglavlje1 = Prva podsekcija
  {{Infokutija | dekat = da | dijete = da
  | oznaka1 = Oznaka 1.1
  | podaci1 = Podaci 1.1
  }}
 | zaglavlje2 = Druga podsekcija
  {{Infokutija | dekat = da | dijete = da
  | label1 = Oznaka 2.1
  | data1 = Podaci 2.1
  }}
 | ispodstil = 
 | ispod   = Tekst ispod
}}

Nota: izostavljanjem parametra |naslov= i ne navođenjem teksta prije ugrađene infokutije može dovesti do dodatnih praznih redova koji vjerovatno nisu poželjni.

Primjerni puni sintaks

(Nota: i ako je ispod samo 20 redova navedeno, ovom broju u principu nema ograničenja. Međutim, vrlo se rijetko dešava da infokutije imaju više od 20 redova. Ako je ipak više redova potrebno onda se kod ispod može proširiti po navedenom primjeru. Mikroformatni parametar "klasa" je ignoriran jer se ne koristi često.)

{{Infokutija
| naziv      = {{subst:STRANICA}}
| dijete     = {{{dijete|}}}
| podkutija    = {{{podkutija|}}}
| kurzivan naslov = {{{kurzivan naslov|ne}}}
| tijelostil   = 

| naslov      = 
| naslovstil    = 
| iznad       = 
| iznadstil     = 
| podzaglavljestil = 
| podzaglavlje   = 

| slika       = 
| slikastil     = 
| tekst       = 
| tekststil     = 
| slika2      = 
| naslov2      = 

| zaglavljestil   = 
| oznakastil    = 
| podacistil    = 

| zaglavlje1 = 
|  oznaka1 = 
|  podaci1 = 
| zaglavlje2 = 
|  oznaka2 = 
|  podaci2 = 
| zaglavlje3 = 
|  oznaka3 = 
|  podaci3 = 
| zaglavlje4 = 
|  oznaka4 = 
|  podaci4 = 
| zaglavlje5 = 
|  oznaka5 = 
|  podaci5 = 
| zaglavlje6 = 
|  oznaka6 = 
|  podaci6 = 
| zaglavlje7 = 
|  oznaka7 = 
|  podaci7 = 
| zaglavlje8 = 
|  oznaka8 = 
|  podaci8 = 
| zaglavlje9 = 
|  oznaka9 = 
|  podaci9 = 
| zaglavlje10 = 
|  oznaka10 = 
|  podaci10 = 
| zaglavlje11 = 
|  oznaka11 = 
|  podaci11 = 
| zaglavlje12 = 
|  oznaka12 = 
|  podaci12 = 
| zaglavlje13 = 
|  oznaka13 = 
|  podaci13 = 
| zaglavlje14 = 
|  oznaka14 = 
|  podaci14 = 
| zaglavlje15 = 
|  oznaka15 = 
|  podaci15 = 
| zaglavlje16 = 
|  oznaka16 = 
|  podaci16 = 
| zaglavlje17 = 
|  oznaka17 = 
|  podaci17 = 
| zaglavlje18 = 
|  oznaka18 = 
|  podaci18 = 
| zaglavlje19 = 
|  oznaka19 = 
|  podaci19 = 
| zaglavlje20 = 
|  oznaka20 = 
|  podaci20 = 

| ispodstil  =
| ispod    = 
}}

Ograničenja

Također pogledajte