Idi na sadržaj

Batavijska Republika

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Batavijska Republika (holandski: Bataafse Republiek; francuski: République Batave) bila je nasljednica Republike sedam ujedinjenih holandskih provincija. Stvorena je 19. januara 1795. godine i trajala je do 5. juna 1806. pristupanjem Luja I na holandsko prijestolje. Od oktobra 1801. godine bila je poznata kao Batavijska zajednica (holandski: Bataafs Gemenebest). Oba imena se odnose na germansko pleme Batavce koji predstavljaju holandsko porijeklo i njihovu drevnu potragu za slobodom u svojim nacionalističkim okvirima.

Početkom 1795. godine, intervencija francuskih revolucionarnih snaga je dovela do propadanja stare republike Holandije. Nova republika je imala široku podršku holandskog stanovništva i bila proizvod istinske narodne revolucije. Ipak, ona je očito osnovana uz oružanu podršku revolucionara Francuske republike. Batavijska republika je kasnije postala dio Francuskog carstva. Na njenu politiku duboko su utjecali Francuzi koji su podržali tri državna udara zbog dovođenja različitih političkih frakcija na vlast kojima je Francuska pogodovala u različitim trenucima vlastitog političkog razvoja. Ipak, proces stvaranja pismenog holandskog ustava uglavnom je vođen unutrašnjim političkim faktorima, a ne francuskim uticajem, sve dok Napoleon nije prisilio holandsku vladu da prihvati njegovog brata kao monarha.

Političke, ekonomske i socijalne reforme koje su provedene tokom relativno kratkog trajanja Batavijske republike imale su trajan utjecaj. Konfederalnu strukturu stare republike Holandije trajno je zamijenila unitarna država. Prvi put u holandskoj istoriji ustav, koji je usvojen 1798. godine, je imao istinski demokratski karakter. Batavijska republika je imala demokratski izabranu vlast, ali je državnim udarom 1801. godine na vlast stavljen autoritarni režim nakon još jedne promjene ustava. Ipak, sjećanje na ovaj kratki eksperiment s demokratijom je pomogao u nesmetanom prelasku na demokratku vladu 1848. godine (ustavna revizija Johana Rudolfa Torbekea koja je ograničila vlast kralja).

Iako je Batavijska republika bila klijent država, njena sukcesivna vlada se trudila svim silama da zadrži nezavisnost i da služi holandskim interesima, čak i tamo gdje su se sukobljavali sa francuskim nadzornicima. Ova percipirana opstrukcija dovela je do mogućeg propadanja Batavijske republike kada je kratkotrajni eksperiment Rutgera Jana Shimelpeninka proizveo nedovoljnu poslušnost u očima Napoleona. Novi kralj Luj Bonaparte iznenađujuće nije slijedio ni francuske diktate što je dovelo do njegove propasti.

Pozadina[uredi | uredi izvor]

Posljednji dani republike Holandije bili su prilično burni. Porazom u četvrtom Anglo-holandskom ratu i gubitkom mnogih kolonija, Patriotska stranka se pobunila protiv autoritarnog režima štatholdera Vilima V, ali su brzo srušeni intervencijom Vilimovog zeta Fridrika Vilima II u septembru 1787. godine. Većina patriota je otišla u izgnanstvo u Francusku jer je holandski autoritarni režim postavio Laurensa Petera van de Spiegela na čelo holandske vlade. Ovaj de facto status anglo-pruskog protektorata međunarodno je formaliziran Aktom garancije (Velika Britanija i Pruska su bili garanti) i Trojnim savezom između Holandije, Pruske i Velike Britanije 1788. godine

Francuska revolucija je prihvatila mnoge političke ideje koje su patrioti zagovarali svojom pobunom. Patrioti su sa oduševljenjem podržavali revoluciju i francusku revolucionarnu vojsku; patrioti su podržavali revoluciju nadajući se oslobođenju vlastite države od njenog autoritarnog režima. Štatholder se pridružio nesretnoj Prvoj koaliciji u pokušaju da naglo unište Prvu Francusku republiku.