Bridge

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Bridž (bridge) jeste uređaj kojim se povezuju dva segmenta mreže i koji filtrira saobraćaj među njima tako da lokalni saobraćaj ne propušta na drugi port, a saobraćaj namijenjen drugom segmentu propušta. Bridž memoriše MAC adrese priključenih uređaja na segmentima koje povezuje u MAC tabelu i na osnovu nje donosi odluke koji signal je namijenjem kom segmentu mreže.

Svaki od segmenata mreže koje bridž povezuje predstavlja poseban kolizioni domen.

Kada dužina kabla potrebnog za formiranje mreže prelazi maksimalnu dozvoljenu vrijednost, takva mreža se dijeli na dva ili više segmenata, čija je dužina manja od maksimalne, a međusobno se povezuju bridževima ili ripiterima. Dakle, briž i ripiter predstavljaju komunikacionu opremu koja povezuje dva segmenta iste mreže. U odnosu na ripiter, bridge predstavlja inteligentniji uređaj sa sposobnošću filtriranja saobraćaja.