Dobitne kombinacije u pokeru

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Prikaz dobitnih kombinacija

Dobitne kombinacije u pokeru ili dobitne ruke jesu one različite kombinacije 5 karata koje određuju ko od igrača pokera ima najjaču ruku.

Osnovna pravila[uredi | uredi izvor]

  • Karte poredane po jačini svaka sama za sebe: A (najjača karta), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (najslabija karta). As se može pojaviti kao jedinica A-2-3-4-5 u skala ili skali u boji. Jačina karata samih za sebe koristi se za usporedbu ruka kad nijedan igrač nema neku posebnu dobitnu kombinaciju.
  • Boja karata ne čini razliku: skala u piku (3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠) nije jača od iste karo skale (3♦ 4♦ 5♦ 6♦ 7♦).
  • Ruka se uvijek sastoji od 5 karata. U igrama gdje je igraču dostupno više od 5 karata računa se najbolja kombinacija.
  • Jačinu ruke određuje prvo kategorija, potom jačina karata: najslabija kombinacija u nekoj kategoriji jača je od svih kombinacija u nižoj kategoriji. Najslabija dva para (2♦ 2♠ 3♦ 3♥ 4♠) jača su od svakog jednog para ili jake karte. Samo kad postoje dvije ruke iste kategorije gleda se jačina samih karata u kombinaciji.

Dobitne kombinacije[uredi | uredi izvor]

Radi jednostavnosti, ruka je najčešće predstavljena tako da je najjača karta s lijeve strane i jačina karata opada nadesno. Naravno, kombinacija ima istu vrijednost bez obzira kako karte bile poredane. Postoji 311.875.200 načina (permutacija) kako je moguće podijeliti 5 karata iz špila od 52 karte[a] no pošto redoslijed karata nije bitan, traženi broj kombinacija iznosi: mogućih različitih kombinacija.

Slijede dobitne kombinacije, od najjače prema najslabijoj:

Skala u boji (straight flush)[uredi | uredi izvor]

Radi se o kombinaciji koja istovremeno zadovoljava uvjete skale i boje. U pokeru s pet karata postoji tačno 10 takvih kombinacija, od 5-4-3-2-A iste boje, pa do A-K-Q-J-10 iste boje. Skala u boji od asa do desetke najjača je kombinacija u pokeru, a naziva se i royal flush ("kraljevska boja").

Poker (4 iste karte)[uredi | uredi izvor]

U pokeraškom slengu naziva se još i quad, quads. Poker je kombinacija u kojoj se nalaze 4 karte istog broja, kao u A-A-A-A-K. U zatvorenom i stud pokeru dva igrača nikako ne mogu imati poker u istom broju, no u igrama sa zajedničkim kartama (Texas hold 'em, Omaha hold 'em) to je moguće, pa se remi razbija petom kartom (u datom primjeru kralj).

Ful (full house)[uredi | uredi izvor]

Ful ili jeste kombinacija koja se sastoji od trisa i para, npr. 8-8-8-J-J. Ako dva igrača dijele isti tris (moguće samo u igrama sa zajedničkim kartama), onda se remi razbija parom. Ako, pak, oba igrača drže isti tris i isti par (važno je napomenuti da je K-K-K-7-7 jače od 7-7-7-K-K), onda remi ostaje i pot se dijeli na dva dijela.

Boja (flush)[uredi | uredi izvor]

Boja, također "fleš", jeste kombinacija kod koje je svih pet karata u istoj boji. Ako dva ili više igrača drži boju, onda se redom uspoređuju njihove karte da bi se ustanovilo čija je jača. Npr., A♣K♣J♣8♣2♣ jača je boja nego A♣K♣9♣7♣6♣, koja je, pak, jača od K♣Q♣J♣8♣5♣. Ako su obje boje identične (sama boja, bio to pik, srce, tref ili karo, nije važna), onda se događa remi.

Skala (straight)[uredi | uredi izvor]

Skala (ponegdje još i kenta) jeste kombinacija kod koje je svih pet karata u brojevnom slijedu (npr., 8-7-6-5-4 ili Q-J-10-9-8). Najjača skala je A-K-Q-J-10, poznata i kao broadway, dok je najslabija skala 5-4-3-2-A, poznata kao wheel. U wheelu as važi kao jedinica da bi napravio skalu. Ako dva igrača imaju istu skalu, događa se remi.

Tris (three-of-a-kind)[uredi | uredi izvor]

Tris je kombinacija koja sadrži tačno 3 karte istog broja (pritom ne sadržava i par, jer bi onda to bio ful), npr., 7-7-7-J-6. Ako dva igrača imaju tris istog broja, gledaju se četvrta i peta karta. U pokeru sa zajedničkim kartama razlikujemo dvije vrste trisa: set i trips. Set je tris koji se sastoji od dvije karte u ruci, a jedne na stolu, a trips od jedne karte u ruci, a dvije karte na stolu.

Dva para[uredi | uredi izvor]

Dva para je kombinacija koja sadrži 2 para po 2 karte istog broja (oba para nisu istog broja jer bi to onda bio poker, 4 iste). Ako 2 igrača imaju po 2 para, onda se prvo uspoređuju veći parovi, a onda manji (A-A-3-3-J bolje je od Q-Q-8-8-K).

Jedan par[uredi | uredi izvor]

Jedan par je kombinacija koja sadrži tačno jedan par od dvije karte istog broja, npr., 4-4-A-K-3.

Jaka karta[uredi | uredi izvor]

Jaka karta (high card) jeste kombinacija koja ne zadovoljava uvjete nijedne od prethodno navedenih kombinacija. U pokeru s pet karata igrač će jaku kartu dobiti u prosjeku na skoro svakom drugom dijeljenju.

Napomene[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Osnovni oblik/formula kod permutacija glasi:
    stoga:

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]