Formalizam

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Formalizam je najčešće definisan kao težnja za preciznošću jedne faze istraživačkog postupka, koja nije usklađena sa ostalim fazama.

Formalizam se najčešće sastoji u jednostranom isticanju nekog metodološkog načela ili postupka, i kao nesposobnost da se sve strane i sva načela naučno-istraživačke djelatnosti i sagledavaju i razvijaju kompleksno, na manje-više jedinstven i međusobno usklađen način.