Idi na sadržaj

Medicinske klasifikacije

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa MKB 9)

Postoji više klasifikacijskih sistema koji se odnose na oboljenja i procedure sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj praksi. Već je uobičajeno da se rutinski koristi Deseta revizija MKB klasifikacije (MKB 10) gdje su oboljenja i stanja predstavljena alfanumeričkim trocifrenim ili četvorocifrenim kodom. ICD-10 Procedure Coding System (ICD-10-PCS) je dio ove klasifikacije koji se koristi za kodiranje procedura. Najnovija verzija uvodi takozvano alfanumeričko kodiranje te ostavlja prostor za dodavanje novih kodova ukoliko je to potrebno. Kodovi iz ove klasifikacije se koriste u DRG klasifikacijskom sistemu za kreiranje potrebnih kodova shodno pravilima koja su utvrđena za ovu klasifikaciju.

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstenih problema[uredi | uredi izvor]

MKB predstavlja tipičnu hijerarhijsku klasifikaciju. Sve medicinske Bolesti, stanja i postupci u prvoj su nivou klasifikacije podijeljeni na 21 kategoriju, pretežno prema etiologiji (npr. zarazne bolesti, zloćudne novotvorine, ozljede i trovanja) i anatomskom sistemu (npr. bolesti probavnog sistema, bolesti urogenitalnih organa). U sljedećim nivoima podjele glavne se kategorije dalje hijerarhijski dijele sve do definiranja egzaktnih dijagnoza. Šifra MKB je alfanumerička oznaka koja se sastoji od četiri polja, od kojih je prvo polje slovno, preostala tri polja su brojčana, a zadnje polje je od ostalih odijeljeno tačkom. Troznakovne kategorije MKB šifriraju sve osnovne skupine dijagnoza bolesti, stanja i postupaka, a četveroznakovne kategorije šifriraju zadnju razinu podjela bolesti, stanja i postupaka. Brojčani dio šifre odgovara sistemu serijskog šifriranja s unaprijed zadanim rasponom brojeva, što omogućuje buduća proširenja i promjene bez korjenite izmjene šifrarnika.

MKB 10[uredi | uredi izvor]

MKB-10 (međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema engl. International Classification of Diseases, ICD, deseta revizija), je klasifikacija koja je kod nas i u svijetu našla široku primjenu. Začetak ovog medicinskog klasifikacijskog sistema je u 1900. godini, a danas je u upotrebi deseta revizija (ICD-10) koju je 1992. godine objavila Svjetska zdravstvena organizacija.

CD-10[uredi | uredi izvor]

CD-10 Procedure Coding System (ICD-10-PCS) je samostalni sistem za kodiranje procedura. Ne postoji druga internacionalna klasifikacija koja bi se mogla uporediti ili sa kojom je u relaciji. Sistem je uređen tako da komprimira opise procedura u kod sastavljen od sedam karaktera.

ICD-10-PCS je klasifikacijski odnosno sistem za grupiranje procedura.


Diagnosis-Related Group[uredi | uredi izvor]

Diagnosis-Related Group je sistem koji klasificira sve bolničke slučajeve u oko 500 grupa. DRG se zasniva na “grupiranju “ baziranom na MKB dijagnozi, proceduri, starosti i spolu te prisustvu komorbiditeta. Svrha sistema je da procijeni koliko se u pojedinim bolnicama plaća za istu uslugu jer se očekuje da iste bolesti trebaju koštati isto u različitim zdravstvenim ustanovama.

DRG se može dalje grupisati u Glavne dijagnostičke kategorije (The Major Diagnostic Categories-MDCs). Ove kategorije su formirane na osnovu podjele na sve moguće glavne dijagnoze iz MKB klasifikacije i dijele se međusobno u 25 ekskluzivnih dijagnostičkih područja. Svaka dijagnoza iz pojedine MDC bi odgovarala jednom organskom sistemu ili jednoj etiologiji bolesti.

MDC 1 do MDC 23 su povezani sa posebnim medicinskim specijalnostima ovisno od glavne dijagnoze. Postoji nekoliko različitih sistema koji su razvijeni u SAD-u i u svijetu).

MKB klasifikacija u državama svijeta[uredi | uredi izvor]

Postoji više varijanti ove klasifikacije prilagođenih potrebama pojedinih zemalja. Najpoznatije su one koje se koriste u:

Njemačka vlada implementira ovaj klasifikacijski sistem za praćenje pacijenata u skladu sa najnovijoj reformom zdravstvenog sistema (G-DRG).

Internacionalna klasifikacija zdravstevenih intervencija[uredi | uredi izvor]

International Classification of Health Interventions je klasifikacija kreirana od strane Australian National Centre for Classification in Health (NCCH) kao prijedlog za internacionalnu klasifikaciju procedura prije svega namijenjenu zemljama koje nemaju klasifikaciju procedura . Ona treba da bude osnov za upoređivanje ovih zemalja sa zemljama u kojim su druge sofisticiranije procedure u upotrebi. ICHI sadrži 1421 numerisanu klasu intervencija u zdravstvu. Gotovo sve klase su grupirane oko slijedećih osovina: organskih sistema i specijalnosti, anatomske pozicije ili tipa procedure. Klase su kodirane listom brojeva od 1 do 1421 bez mogućnosti ubacivanja novih klasa. Procedure mogu biti manje ili više specifične kao na primjer:

  • 555 Transplantacija pluća
  • 954 Reparativne procedure na jetri

Kod 954 osim procedura sutura jetre podrazumijeva i transplantaciju jetre.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]