mtel

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
m:tel
m:tel
Example alt text
m:tel logo
Naziv kompanije M:tel a.d.
Vrsta dioničko društvo
Ključne osobe Goran Vlaović (Generalni direktor)
Trenutno sjedište Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Osnovna 1999.
Industrija Telekomunikacije
Usluge GSM, GPRS, MMS, EDGE, 3G, Dial-up, ISDN, ADSL, Wi-Fi, IPTV, B2B, VPN, IP/MPLS
Slogan Imate prijatelje
Web stranica www.mtel.ba

m:tel je drugi po veličini nacionalni telekomunikacijski operator u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci, nudi usluge iz oblasti mobilne i fiksne telefonije, interneta, prijenosa podataka i digitalne televizije.

Kompanija m:tel svojim korisnicima u BiH nudi sve mogućnosti savremenih oblika komuniciranja. Slogan kompanije je "Imate prijatelje!" Generalni direktor kompanije je Goran Vlaović. Kompanija m:tel je od 2007. godine u većinskom vlasništvu Telekoma Srbija a.d. Beograd.

Historija[uredi | uredi izvor]

Javno osnovno državno preduzeće (JODP) Banja Luka registrirano je 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra 2002. godine poslovalo je kao preduzeće u potpunom vlasništvu države kada je izvršena vlasnička transformacija u dioničko društvo, kao i promijenjen naziv u "Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Banja Luka".

Do kraja 1996. godine, poštanske i telegrafske usluge u Republici Srpskoj su se obavljale u sklopu jednog preduzeća – Pošta, telegraf i telekomunikacije (PTT).

Od 1. januara 1997. godine, u skladu sa odredbama Zakona o poštama u Republici Srpskoj, izvršena je podjela na dva nova preduzeća, JODP Telekom Srpske i JODP Srpske Pošte.

Tokom 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske, 20% državnog kapitala preduzeća je privatizirano putem vaučer-ponude, od čega se na privatizacijsko-investicijske fondove odnosilo 10,5%, a na fizička lica 9,5%. Preostalih 80% (državni kapital 65%, Fond penziono-invalidskog osiguranja 10% i Fond za restituciju 5%) privatiziralo se po posebnom privatizacionom programu Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Od 12. decembra 2002. godine, zabilježena je promjena imena preduzeća u Telekomunikacije RS a.d., Banja Luka i statusna promjena.

Kupovinom 65% državnog kapitala, Telekom Srbija a.d., Beograd je 28. juna 2007. godine postao većinski vlasnik Telekoma Srpske, sa sljedećom strukturom kapitala:

 • Telekom Srbija a.d., Beograd, Srbija – 65,01%;
 • Penzijski rezervni fond a.d., Banja Luka – 10,01%;
 • Zepter fond a.d., Banja Luka – 5,13%;
 • Fond za restituciju Republike Srpske a.d., Banja Luka – 5,03%;
 • Ostali dioničari – 14,82%.

Kompanija m:tel od 31.12.2012. godine ima u potpunom vlasništvu jedno zavisno društvo i to: TT Inženjering d.o.o. Banja Luka. Kompanija je vlasnik 49% udjela u Društvu za telekomunikacije Mtel d.o.o. Podgorica.

Djelatnosti[uredi | uredi izvor]

Osnovna djelatnost kompanije je pružanje telekomunikacione i povezane uslužne djelatnosti, tj. prenos zvuka, teksta i slike, a obuhvata:

 • djelatnost žičane telekomunikacije,
 • djelatnost bežične telekomunikacije,
 • djelatnost satelitske telekomunikacije i
 • ostale telekomunikacijske djelatnosti.

Pored osnovnih djelatnosti definirane su i ostale kojima kompanija nudi i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući ostale fiksne telefonske usluge, prijenos podataka, zakup linija, privatne vodove, usluge na cijelom mrežnom području, dodatne usluge u oblasti mobilne telefonije, internetske i multimedijalne usluge.

Kompanija također pruža usluge u oblasti zakupa, izgradnje, upravljanja i zaštite telekomunikacijske infrastrukture. M:tel obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno. Poslovnim korisnicima omogućena su integrirana biznisna rješenja sa razgovorima i prenosom podataka u mobilnoj i fiksnoj mreži, te tako stvoreni preduvjeti za uspješno poslovanje. Od privatizacije većinskog dijela kompanije do danas, m:tel je ostvario zapažene poslovne rezultate, što potvrđuje rekordan broj od skoro dva miliona prijatelja i korisnika svih usluga.[potreban citat]

Brendovi[uredi | uredi izvor]

Jedinstvena komunikacijska rješenja koja kompanija nudi objedinjena su pod korporativnim brendom m:tel. M:tel je krovni brend, pozicioniran tako da u sebi sadrži sve usluge koje ova kompanija nudi i kroz jasno definisane elemente lahko objedinjuje kompleksne usluge na telekomunikacionom tržištu. Primarni segmenti m:tel brenda su fiksna telefonija, mobilna telefonija, internetski pristup i poslovni korisnici.

Mobilna telefonija[uredi | uredi izvor]

m:tel kao brend nosi postpaid i biznis segment mobilne telefonije, dok za prepaid postoji podbrend nazvan FREND.

Total Group predstavlja skup usluga za poslovne korisnike u mobilnoj telefoniji.

Internet pristup[uredi | uredi izvor]

 • 4G - usluga zasnovana na mreži četvrte generacije, koja je na snagu stupila od 2019. godine.
 • 3G - usluge zasnovane na mreži treće generacije.
 • B2B - poslovna rješenja, a obuhvataju različite usluge: uslugu besplatnog poziva, jedinstveni pristupni broj, pozivi sa dodatnom tarifom, telefonsko glasanje, telepresence, direktan pristup internetu, IP/MPLS usluga, VPN, IP Centrex…
 • ADSL – usluga brzog, pouzdanog i povoljnog pristupa internetu.

Poslovni korisnici[uredi | uredi izvor]

 • Open je unificirani naziv za objedinjene usluge digitalne IP televizije i ostalih m:tel namijenjenih rezidencijalnim korisnicima.

Ljudski resursi[uredi | uredi izvor]

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

m:tel ima preko 2.000 zaposlenih.

Društvena odgovornost[uredi | uredi izvor]

Ulažući i promovišući znanje, obrazovanje i talenat, kompanija m:tel već tradicionalno učestvuje u mnogobrojnim projektima tog tipa – podržava volonterizam, preduzetništvo za mlade, talent-kolonije... Također, m:tel stipendira[1] najbolje studente elektrotehničkih fakulteta u BiH, a konkursom Android liga, iz godine u godinu, pruža podršku znanju i novim idejama u oblasti programiranja.

Tradicionalno, kompanija je prijatelj pozorišne i filmske umjetnosti, muzičkih festivala i događaja, kao i mnogih drugih kulturnih manifestacija u BiH, ali i projekata koji su osmišljeni u samoj kompaniji, poput projekta Umjetnost povezivanja, za mlade obrazovane i kreativne umjetnike.

m:tel pomaže i sponzoriše mnoge sportske događaje, a logotip ove kompanije se nalazi na mnogim dresovima sportista u BiH.

Priznanja i nagrade[uredi | uredi izvor]

 • Priznanje za investicije
 • Poslodavac godine za lica sa invaliditetom u RS [2]
 • Prvo mjesto u kategoriji IT kompanija u izboru za najbolji bh. web portal [3]
 • Priznanje "Zlatna akcija", BL berza
 • Nagrada za najbolji web portal u BiH u kategoriji IT kompanija
 • Nagrada za najveći iznos investicija u BiH
 • Drugo mjesto po iznosu neto dobiti 2008. u BiH
 • Zlatna korporativna akcija, BL berza
 • Nagrada za društvenu odgovornost
 • Najbolji internet portal u BiH
 • Oglašivač godine
 • Drugo mjesto po iznosu neto dobiti 2007. u BiH
 • Najbolja inostrana investicija – FIPA

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ m:tel stipendira najbolje studente elektrotehničkih fakulteta u BiH "Dvadeset pet stipendija kompanije M:tel za najbolje studente elektrotehnike i informacijskih tehnologija"
 2. ^ Poslodavac godine za lica sa invaliditetom u RS "Nagrađeni najbolji poslodavci"
 3. ^ Prvo mjesto u kategoriji IT kompanija u izboru za najbolji bh. web portal "Nagrađen m:tel web portal"

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]