PCR u realnom vremenu

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Zeleno fluorescentni prikaz pet uzoraka, od kojih svaki ima tri replikata (rezultat primjene kvantitativne PCR tehnike (qPCR)
Kriva stapanja za pet uzoraka, tri replicira svaki, što je rezultat analize temperatura topljenja: kvantitativni rezultati primjene PCR (qPCR).

PCR u realnom vremenu ili kvantitativna polimerazna lančana reakcija (eng. Real-Time Polymerase Chain Reaction), skraćeno RTPCR, je laboratorijska tehnika u molekularnoj biologiji koja je bazirana na polimeraznoj lančanoj reakciji (PCR). Primjenjuje se za umnožavanje i simultanu detekciju ili kvantifikaciju culjane molekule DNK. Postupak slijedi opšti princip polimerazne lančane reakcije, a ključno obilježje je karakteristika je da se umnožena DNK otkriva kako reakcija napreduje, u "realnom vremenu". Ovo je novi pristup u odnosu na standardnu PCR, gdje se detektira proizvod reakcije na svom kraju. Dva uobičajena metoda za detekciju proizvoda u kvantitativnom PCR-u su:

  1. nespecifični fluorescentnom bojom koja je umetnuta u bilo koji od dva polulanca DNK, i
  2. sekvencno-specifične DNK sonde, sastavljene od oligonukleotida, označenih fluorescentnim reporterom koji dopušta detekciju tek nakon hibridizacije sonde sa svojom komplementarnom sekvencom i kvantificira RNK (iRNK) i nekodirajuću RNK u ćelijama ili tkivu.

Kao minimum informacija za objavljivanje rezultta kvantitativnih RT-PCR eksperimenata (MIQE), zvanično uputstvo je predložilo smjernicu da se skraćenica qPCR koristiti za PCR u realnom vremenu kvantitativno i da se RT-qPCR koristiti za reverznu transkripciju -qPCR.[1] Akronim "RT-PCR" obično označava reverznu transkripciju lančane reakcije polimeraze, a ne real-time PCR, ali svi autori se izgleda ne pridržavaju ove konvencije.[2]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ http://www.clinchem.org/content/55/4/611.long
  2. ^ Logan J., Edwards K., Saunders N. (2009): Real-Time PCR: Current technology and applications. Caister Academic Press, ISBN 978-1-904455-39-4.