Pomoć:Normativna kontrola

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kontrola ovlaštenja je način povezivanja jedinstvenog identifikatora sa člancima na Wikipediji. Ovo je korisno za razdvajanje različitih stavki sa sličnim ili identičnim naslovima, kao i za uspostavljanje jedinstvenog standardnog naslova za stavku koja je uobičajeno poznata po dva ili više naslova. Kada se koriste, veze sa podacima o autoritetu mogu se naći pri dnu stranica Wikipedije, povezujući se sa bibliografskim zapisima u svjetskim bibliotečkim katalozima. Kontrola autoriteta se često koristi u biografskim člancima jer je prilično uobičajeno da više osoba dijeli isto ime. Obično se koristi i u drugim predmetnim materijalima.

Kontrola autoriteta omogućava istraživačima da lakše traže relevantne informacije o temi članka, bez potrebe da ručno razdvoje temu. Na primjer, kontrola autoriteta se koristi za muzičke članke tako da se informacije u članku mogu lahko uporediti s popularnim bazama podataka.

Općenito, kontrola ovlaštenja je metod kreiranja i održavanja indeksnih termina za bibliografsku građu u bibliotečkom katalogu, sličan Dewey-jevom decimalnom sistemu. Veze koje proizvodi predložak za kontrolu ovlaštenja na Wikipediji vode do podataka kontrole ovlaštenja u svjetskim bibliotečkim katalozima.