Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce Amsal (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici, Vraćači

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 16:48, 18 mart 2017 Srđan razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Amsal iz vraćač u vraćač i urednik
  • 16:42, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Amsal iz (nema) u vraćač
  • 15:28, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Amsal iz automatski patroliran, urednik, patroler i vraćač u (nema)
  • 16:17, 9 april 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Amsal iz automatski patroliran, patroler i vraćač u automatski patroliran, patroler, vraćač i urednik (patroliranje)
  • 14:22, 9 juni 2009 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Amsal iz (nema) u patroler, automatski patroliran i vraćač (čestitke)