Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika WizardOfOz (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici, Vraćači

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

 • 17:02, 18 mart 2017 Srđan razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz vraćač u vraćač i urednik
 • 16:43, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz (nema) u vraćač
 • 15:36, 18 mart 2017 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, urednik, patroler i vraćač u (nema)
 • 02:39, 21 mart 2012 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, patroler, vraćač i administrator u automatski patroliran, patroler, vraćač, administrator i urednik (treba)
 • 02:33, 21 mart 2012 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, urednik, patroler, vraćač i administrator u automatski patroliran, patroler, vraćač i administrator (nepotrebno za admina)
 • 13:26, 20 mart 2012 AnToni razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, urednik, patroler i vraćač u automatski patroliran, urednik, patroler, vraćač i administrator
 • 18:23, 23 maj 2011 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, urednik, patroler, administrator i vraćač (evo proba za rollbackera, ili povratioca kako ovdje piše)
 • 21:11, 8 oktobar 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, patroler i administrator u automatski patroliran, patroler, administrator i urednik (mogu ih vidjeti ali ne mogu ih pregledati bez uredjivaca)
 • 21:09, 8 oktobar 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, patroler i administrator (test)
 • 16:13, 9 april 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, patroler i administrator u automatski patroliran, patroler, administrator i urednik (da bi se vidio prozor za patrolere)
 • 16:11, 9 april 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, urednik, patroler i administrator u automatski patroliran, patroler i administrator (test)
 • 16:09, 9 april 2010 WizardOfOz razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz automatski patroliran, patroler i administrator u automatski patroliran, patroler, administrator i urednik
 • 09:05, 4 juni 2009 Demicx razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz administrator u administrator, patroler i automatski patroliran
 • 10:24, 22 decembar 2008 C3r4 razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika WizardOfOz iz (nema) u administrator (u skladu s glasanjem)