ORES model statistics

Jump to navigation Jump to search

Predviđanje kvaliteta doprinosa

Filter Precision Recall Threshold range
Vrlo vjerovatno dobro 99,5% 97,3% 0 0,202
Možda problematično 39,1% 90,2% 0,13 1
Vjerovatno problematično 60,1% 66,2% 0,346 1
Vrlo vjerovatno problematično 80,1% 32,6% 0,554 1

Predviđanje namjera korisnika

Filter Precision Recall Threshold range
Vrlo vjerovatno dobronamjerno 99,5% 98,1% 0,997 1
Možda zlonamjerno 43% 83,7% 0 0,999
Vjerovatno zlonamjerno 60,3% 65% 0 0,797
Vrlo vjerovatno zlonamjerno 0% 0% ??? ???