Spisak velikih vezira Osmanlijskog Carstva

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Veliki vezir Osmanskog carstva bio je drugi čovjek Osmanskog carstva, kojem je Sultan dao apsolutnu punomoć. Držao je carski pečat i mogao je sazvati sve paše da prisustvuju Divanu u Topkapi palati. Njegove su se odaje nalazile odmah do Sultana.

Na početku Osmanske države Vezir je bio jedini naslov koji se koristio. Prvi od Osmanskih Vezira koji je bio pod naslovom Veliki vezir je Candarli Kara Halil Hajrudin paša. Svrha pokretanja titule Velikog Vezira je da se razlikuje nosilac Sultanovog pečeta od drugih paša. U 19. stoljeću Veliki Vezir je imao položaj sličan onom Premijera kod ostalih evropskih država.

Spisak[uredi | uredi izvor]

 1. Alaedin paša (1320. - 1331.)
 2. Nizamudin Ahmet paša (1331. - 1348.)
 3. Hadži paša (1348. - 1349.)
 4. Sinanudin Fakih Jusuf paša (1349. - 1364.)
 5. Candarli Kara Halil Hajredin paša (1364. - 1387.)
 6. Candarli Ali paša (1387. - 1406.)
 7. Imamzade Halil paša (1406. - 1413.)
 8. Bajazit paša (1413. - 1421.)
 9. Candarli Ibrahim paša (1421. - 1429.)
 10. Kodža Mehmed Nizamudin paša (1429. - 1439.)
 11. Candarli Halil paša (1439. - 1453.)
 12. Zaganos paša (1453. - 1456.)
 13. Mahmud paša Angelović (1456. - 1468.)
 14. Rum Mehmed paša (1468. - 1469.)
 15. Ishak paša (1469. - 1472.)
 16. Mahmud paša Angelović (1472. - 1474.)
 17. Gedik Ahmed paša (1474. - 1477.)
 18. Karamanli Mehmed paša (1477. - 1481.)
 19. Ishak paša (1481. - 1482.)
 20. Kodža Davud paša (1482. - 1497.)
 21. Ahmed-paša Hercegović Kosača (1497. - 1498.)
 22. Candarli Ibrahim paša mlađi (1498. - 1499.)
 23. Mesih paša (1499. - 1501.)
 24. Hadim Ali paša (1501. - 1503.)
 25. Ahmed-paša Hercegović Kosača (1503. - 1506.)
 26. Hadim Ali paša (1506. - 1510.)
 27. Ahmed-paša Hercegović Kosača (1510. - 1511.)
 28. Kodža Mustafa paša (1511. - 1512.)
 29. Ahmed-paša Hercegović Kosača (1512. - 1514.)
 30. Dukakinzade Ahmed paša (1514. - 1515.)
 31. Ahmed-paša Hercegović Kosača (1515. - 1516.)
 32. Hadim Sinan paša (1516. - 1517.)
 33. Junus paša (1517. - 1518.)
 34. Piri Mehmed paša (1518. - 1523.)
 35. Pargali Ibrahim paša (1523. - 1536.)
 36. Ajas Mehmed-paša (1536. - 1539.)
 37. Celebi Lutfi paša (1539. - 1541.)
 38. Hadim Sulejman paša (1541. - 1544.)
 39. Rustem paša Opuković (1544. - 1553.)
 40. Kara Ahmed paša (1553. - 1555.)
 41. Rustem paša Opuković (1555. - 1561.)
 42. Semiz Ali paša (1561. - 1565.)
 43. Mehmed-paša Sokolović (1565. - 1579.)
 44. Semsi paša (1579. - 1580.)
 45. Lala Kara Mustafa paša (1580. - 1581.)
 46. Kodža Sinan paša (1581. - 1582.)
 47. Kanijeli Sijavus paša (1582. - 1584.)
 48. Ozdemiroglu Osman paša (1584. - 1585.)
 49. Hadim Mesih paša (1585. - 1586.)
 50. Kanijeli Sijavus paša (1586. - 1589.)
 51. Kodža Sinan paša (1589. - 1591.)
 52. Kodža Ferhat paša (1591. - 1592.)
 53. Kanijeli Sijavus paša (1592. - 1593.)
 54. Kodža Sinan paša (1593. - 1595.)
 55. Tekeli Lala Mehmed paša (Nov.1595. - Dec.1595.)
 56. Kodža Sinan paša (1595. - 1596.)
 57. Ibrahim paša (Apr. 1596. - Okt. 1596.)
 58. Džigalazade Jusuf Sinan paša (Okt.1596. - Dec. 1596.)
 59. Ibrahim paša (1596. - 1597.)
 60. Hadim Hasan paša (1597. - 1598.)
 61. Džerah Mehmed paša (1598. - 1599.)
 62. Ibrahim paša (1599. - 1601.)
 63. Jemišči Hasan Paša (1601. - 1603.)
 64. Javuz Ali paša (1603. - 1604.)