Transkripcija (genetika)

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži

RNK molekule u ćeliji nastaju transkripcijom (prepisivanjem) sa DNK matrice. Transkripcija počinje "otvaranjem" i odmotavanjem malog segmenta dvostrukog heliksa DNK molekule čime heterociklične baze oba lanca DNK molekule postaju dostupne za djelovanje specifičnih enzima. Međutim, samo jedan lanac DNK (kodirajući, matrični) predstavlja matricu za transkrpciju tj. sintezu RNK, pri čemu nukleotidnu sekvencu RNK lanca određuje DNK lancu komplementarna ugradnja ribonukleotida u formi ribonukleozid-trifosfata (ATP, UTP, CTP i GTP) koji obezbjeđuju i energiju za reakciju polimerizacije.

U transkripciji učestvuje grupa enzima - RNK polimeraze. One kataliziraju formiranje fosfodiesterskih veza između nukleotida te odvijanje DNK heliksa tokom transkripcije. Na taj način novi RNK lanac se sintetizira u 5' - 3' smjeru. Novonastali RNK lanac se gotovo neposredno nakon sinteze odvaja od DNK matrice što omogućuje produkciju velikog broja RNK kopija sa istog gena u relativno kratkom periodu.

Svaki segment koji se transkribuje označava se kao transkripciona jedinica. Kod eukariota transkripciona jedinica obično nosi genetičku informaciju za samo jedan gen te u tom slučaju kodira ili jedan protein (ili grupu srodnih proteina u slučaju alternativnog splajsinga) ili jednu RNK molekulu [1].

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. (2008): Molecular Biology of the Cell, Garland Science, Taylor & Francis Group New York, USA