Bab

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Bab (Bāb, ba - arap. i pers.; doslovno "vratnice") Titula koju je uzeo Sejid Ali Muhamed (Sayyid ′Ali Muhammad) iz Širaza (1819/20-1850), osnivač nove samozvane religije babizma (vidi pod Baha'i). Ovo vjerovanje je prvenstveno eshatološkog karaktera, teološkog učenja o smrti, posmrtnom životu, sudnjem danu i sl. i propovijedalo je da će se pojaviti ličnost "kroz koju će se Bog ispoljiti". Taj naziv je za sebe kasnije uzeo osnivač "religije" behai Sejid Husein Ali Nuri. Bab je odbacio najveći dio učenja šerijata i razvio poseban metafizički sistem. I njega i njegove sljedbenike su perzijske vlasti progonile, pa je bio uhvaćen i bačen u tamnicu i ubrzo pogubljen, 1850-e. Njegovo učenje je zabilježeno u dvije knjige, jednoj na arapskom, i drugoj na perzijskom jeziku.