CP/M

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

CP/M je skraćenica engleske složenice Control Program for Microcomputers i ime je za operativni sistem kojeg je razvila američka kompanija Digital Research. CP/M je bio jako raširen u kasnim 70-tim i 80-tim godinama 20. vijeka te je bio proglašen prvim industrijskim standardom za operativne sisteme. CP/M-ova osnovna inovacija bila je separacija operativnog sistema na tri osnovne komponente:

 • CPP (komandni procesor)
 • BDOS (basic disk operating system - osnovni operativni sistem za diskove i datoteke)
 • BIOS (Basic I/O system - osnovni sistem za ulazno/izlazne jedinice).


Rastavljanjem CP/M na tri osnovne abstrakcije omogućilo je da se CP/M proširi na mnoge računare; tvorci novog računarskog sistema nisu više trebali više razviti novi operativni sistem, već su samo trebali napisati BIOS, dok su ostale dvije komponente CPP i BDOS samo je bilo potrebno ponovno prevesti s programom-prevodiocem (kompajlerom). Ideje iz CP/M-a poslužile su za razvoj Microsoft MS-DOS-a.

Osnovni 8-bitni CP/M sistem trebao je sadržavati sljedeće komponente:

 • ASCII terminal
 • Mikroprocesor Intel 8080
 • Najmanje 16 KB osnovne memorije
 • Jednu disketnu jedinicu

Ovo je bio jedini sklopovni sistem za CP/M koje je podržavala kompanija Digital Research, sve druge kompanije koje su proizvodile CP/M kompatibilne sisteme trebale su same mjenjati i napisati dijelove CP/M operativnog sistema. Ovaj posao modificiranja bio je olakšan zbog toga što je CP/M imao tri osnovne abstrakcije: CPP, BDOS i BIOS. Dok je većina promjena za kompanije koje su proizvodile CP/M kompatibilne računare događala u BIOS-u, tj. u programima koji su imali izravni dodir s sklopovljem.

Poznati računari s CP/M operativnim sistemom[uredi | uredi izvor]

 • Altair
 • IMSAI 8080
 • Osborne I
 • Kypro
 • Amstrad PPC
 • Commodore 128
 • Ivel Ultra