Corpus Iuris Canonici

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.

Po uzoru na Justinijanovu kodifikaciju Corpus Iuris Civilis novoj zbirki dekreta je od crkvenih vlasti dat naziv Corpus Iuris Canonici.

Naziv Corpus Iuris Canonici najprije se upotrebljavao samo za Gracijanov dekret. Kasnije se taj naziv proširio i na autentične zbirke Grgura IX, Bonifacija VIII i Klementina.

Konačno je, prema dekretu Tridentinskog sabora, Grgur XIII izdao 1. jula 1850. godine novo službeno izdanje pravne zbirke.

U Corpus Iuris Canonici su uvrštene slijedeće zbirke:

  1. Decretum Gratiani;
  2. Decratales Gregorii IX;
  3. Liber Sextus decretalium Bonifacii VIII;
  4. Clementinae;
  5. Extravagantes Joannis XXII;
  6. Extravagantes Communes.


Corpus Iuris Canonici nije kao takav autentična zbirka, nego je on u onoj formi, kako ga je izdao Grgur XIII, službeno izdanje u njemu sadržanih ranije sastavljenih i izdanih zbirki, koje svaka za sebe zadržava značaj, kao što ga ima i izvan Corpusa. Međutim, postoji određena jedinstvenost tog dijela koju mu daju nauk i tradicija.