Eutektička tačka

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Eutektik ili eutektička smjesa je smjesa dvije ili više čvrste faze pri sastavu koji ima najnižu tačku topljenja, i gdje faze istovremeno kristaliziraju iz tečnog rastopa na toj temperaturi. Omjer faza za održavanje eutektika se određuje primjenom pravila poluge u eutektičkoj tački na binarnom faznom dijagramu. Termin dolazi od grčke riječi eutektos, što znači lahko topiv. Legure sa eutektičkim sastavom prolaze kroz eutektičku reakciju, tj. tečna faza očvršćuju u više čvrstih faza.

Uravnoteženi fazni dijagram sa desne strane prikazuje jednostavni binarni sistem sastavljen od dvije komponente, A i B, koji ima eutektičku tačku. Dijagram pokazuje relativnu koncetraciju komponenti A i B duž X-ose, a temperaturu duž Y-ose. Eutektička tačka je tačka u kojoj tačna faza prelazi duretno u čvrstu α + β fazu (čvrsta faza sastavljena i od A i od B komponenete), što predstabvlja minimalnu temperaturu topljenja za bilo koju moguću leguru od komponenti A i B. Temperatura, koja odgovara ovoj tački, naziva se eutektička temperatura.

Nemaju svi binarni sistemi eutektičku tačku: oni koji formiraju čvrsti rastvor pri svim koncetracijama, kao što je sistem zlato-srebro, nema eutektika. Sistem legure, koji ima eutektik, se često naziva i eutektički sistem ili eutektička legura.

Čvrsti produkti eutektičke transformacije mogu se lahko identificirati pomoću njihove lamelarne strukture.

Ostale kritičke tačke[uredi | uredi izvor]

Eutektoid[uredi | uredi izvor]

Kada je rastvor iznad tačke trasformacije prije u čvrstom nego u tečnom stanju, analogna eutektoidna reakcija može se dogoditi. Naprimjer, u sistemue Fe-C, austenitna faza može proći kroz eutektoidnu fazu, pri čemu se dobija ferit i cementit (željezni karbid), često u lamelarnoj strukturama, kao što su perlit i bainit. Ova eutektoidna tačka nalazi se na 727 °C pri 0,8% sadržaja C; legure sa približno ovakvim sastavom nazivaju se visokougljični čelici, dok se oni sa manje ugljika nazivaju niskougljični čelici.

Fazni dijagram Fe-C, pokazujee euctektoidnu transformaciju između austenita (γ) i perlita.

Peritektik[uredi | uredi izvor]

Peritektička transformacija je, također, slična eutektičkim reakcijama. U ovom slučaju, tečna i čvrsta faza tačno određenih osobina, reaguju pri tačno određenoj temperaturi, te daju drugu čvrstu fazu. Ovakva transformacija postoji u sustemu Fe-C, kao što je prikazano na faznom dijagramu (gornji lijevi dio). U tom dijelu, prikazano je kako δ faza reaguje sa tečnom fazon, kada se izlučuje čisti austenit na 1495 °C i pri 0,17% C.

Reference[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]