FDC

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

FDC je engleska skraćenica za first day cover, i označava kovertu ili poštansku kartu, koje pojedine pošte izdaju na dan izdavanja poštanske marke. Obično su izdanja sa posebnim prigodnim žigom, na kojem stoji dan izdavanja, pošta i oznaka za Prvi dan na jeziku pošte koja je marku izdala, kao i engleska oznaka first day. Katalozi razlikuju:

  • poštanska i
  • privatna izdanja.

Na lijevoj strani koverte nalazi se prigodna slika koja tematski odgovara marki.

Koverta prvog dana austrijske pošte 1965.