Idi na sadržaj

Gigabajt

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Količine bajtova
Decimalni SI prefiks Binarna
upotreba
Binarni IEC prefiksi
Ime
(Simbol)
Vrijednost Ime
(Simbol)
Vrijednost
kilobajt (kB) 103 210 kibibajt (KiB) 210
megabajt (MB) 106 220 mebibajt (MiB) 220
gigabajt (GB) 109 230 gibibajt (GiB) 230
terabajt (TB) 1012 240 tebibajt (TiB) 240
petabajt (PB) 1015 250 pebibajt (PiB) 250
eksabajt (EB) 1018 260 eksbibajt (EiB) 260
zetabajt (ZB) 1021 270 zebibajt (ZiB) 270
jotabajt (YB) 1024 280 jobibajt (YiB) 280
Također pogledajte: Količine bitova · Redovi veličine podataka

Gigabajt (engleski: gigabyte) (naziv izveden pomoću prefiksa giga) koristi se kao jedinica mjere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1.000.000.000) bajtova. Često se označava skraćenicom GB, koju ne treba mješati sa skraćenicom Gb koja se koristi za termin gigabit. Gigabajt se nekada definisao kao 1.073.741.824 (230) bajtova ili 1024 (210) megabajta.

Definicija[uredi | uredi izvor]

Postoje dvije u suštini različite definicije veličine gigabajta koje se koriste:

  • 1,000.000.000 bajtova ili 109 bajtova je decimalna definicija koja se koristi u telekomunikacijama (npr. pri izražavanju brzine mreže) i od strane većine proizvođača memorijskih medijuma (kao što su diskovi i flash diskovi). Ovakva upotreba je u skladu sa pravilima Međunarodnog sistema jedinica (SI).
  • 1,073.741.824 bajtova, što je jednako 10243, ili 230 bajtova. Ova definicija se koristi za označavanje veličine memorije računara, uglavnom u računarstvu, računarskim tehnologijama i većini aspekata vezanih za računarske operativne sisteme. Međunarodna elektrotehnička komisija (International Electrotechnical Commission) - IEC preporučuje da se za ovu količinu podataka upotrebljava naziv gibibajt (skraćeno GiB), s obzirom da je trenutna upotreba u sukobu sa SI jedinicama koje se koriste za brzinu magistrale i slično.

Gigabajti i gigabitovi[uredi | uredi izvor]

U konvencionalnoj upotrebi, jedan bajt čini 8 bitova. Jedan gigabajt je ekvivalentan sa osam gigabitova.

U oblasti računarskih mreža upotrebljavaju se tradicionalne SI jedinice. Proizvođači mrežne opreme kao svoju osnovnu jedinicu mjere uvijek koriste 1 kilobit koji se sastoji od 1000 bitova.

Skraćenica Br. bajtova Upotreba
gigabajt GB (primjedba: veliko "B") 10003 Kapacitet memorije (npr. disk kapaciteta 500 GB)
gigabajt GB (primjedba: veliko "B") 10243 Kapacitet memorije (npr. RAM kapaciteta 4 GB)
gibibajt GiB (primjedba: veliko "B") 10243 Kapacitet memorije (npr. fajl veličine 34 GiB)
gigabit Gb (primjedba: malo "b") 125*10002 Brzina propusnosti mreže (npr. brzina prenosa 1 Gb/s)

Upotreba gigabajta[uredi | uredi izvor]

Činjenice[uredi | uredi izvor]

  • Od 2007, kapacitet većine čvrstih diskova je definisan u gigabajtima. Realni kapacitet je obično malo veći ili malo manji nego što je navedeno. Iako većina proizvođača tvrdih diskova i fleš diskova definiše 1 gigabajt kao 1,000.000.000 bajtova, operativni sistemi na računarima koje ima većina korisnika obično izračunavaju količinu gigabajtova dijeleći broj bajtova sa 1,073,741,824, bez obzira da li je u pitanju kapacitet diska, veličina datoteke ili sistemskog RAMa. Ovo je razlog zabune, posebno za ljude koji nisu upoznati sa tehnikom, s obzirom da disk koji ima kapacitet naznačen od strane proizvođača kao npr. 40 GB, može, od strane operativnog sistema biti proglašen za disk kapaciteta 37.2 GB, u zavisnosti od vrste izvještaja. Razlika između SI i binarnih prefiksa je logaritamska - drugim riječima, jedan SI kilobajt je približno 98% kibibajta, megabajt je otprilike 96% mebibajta, a gigabajt skoro 93% gibibajta. To znači da disk kapaciteta 500 GB može da se opiše kao disk kapaciteta 465 GB. Kako se veličina mogućeg prostora za skladištenje podataka povećava, i kako se koriste sve veće jedinice, na ovu razliku će se sve više ukazivati.
  • Ljudski genom sadrži 0.791175 GB podataka (3.1647×109 osnovnih parova[1] predstavljenih kao 2-bitni).

Gdje se može sresti gigabajt[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]