Interakcija čovjek-računar

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Interakcija čovjek-računar (engl. Human-computer interaction, HCI) jest interdisciplinarna oblast koja se bavi proučavanjem interakcije između ljudi i računara, sa ciljem da računare učini prikladnijim i lakšim za korištenje, a da se pri tome koriste kao instrumenti koji poboljšavaju čovjekovu kreativnost i komunikaciju i saradnju između ljudi. Također ponekad se koriste i skraćenice CHI (engl. Computer human interaction) i MMI (engl. Man machine interaction).

HCI je postala izuzetno važna krajem 20. vijeka pojavom sve jeftinijih, manjih i moćnijih računara.

Interakcija između korisnika i računara pojavljuje se kao korisnički interfejs, koji obuhvata:

 • hardver (ulazne i izlazne uređaje) i
 • softver.

Oblasti koje su uključene su:

 • Informacione tehnologije
 • Vještačka inteligencija
 • Kognitivne nauke
 • Psihologija
 • Antropologija
 • Estetika
 • Sociologija
 • Ergonomija

U širem kontekstu bavi se i:

 • Metodologijama i procesima za dizajniranje interfejsa
 • Metodama za implementiranje interfejsa
 • Tehnikama za procjenu i poređenje interfejsa
 • Razvijanjem novih interfejsa i tehnika interakcije
 • Razvijanjem deskriptivnih i prediktivnih modela i teorija interakcije

Tehnologija virtualne realnosti omogućava pomak u paradigmi interakcije čovjek-mašina od grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) ka korisničkom interfejsu zasnovanom na virtuelnoj realnosti (VRUI), odnosno percepcijskog korisničkog interfejsa (PUI), koji omogućavaju multimodalnu komunikaciju. Najčešći motivi prezentacije u VRUI interfejsu koriste tehnike vizuelizacije, sonifikacije i heptičkog renderovanja, a zadatak percepcijskog interfejsa je da računaru pruži mogućnost ljudskog opažanja.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]