Kompleksni spojevi

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kompleksni spojevi se sastoje od centralnog iona (M) i vezanih molekula ili iona koji se zovu ligandi (L). Centralni ion je obično metal iz grupe prelaznih elemenata, s nepopunjenom zadnjom elektronskom ljuskom. Zbog toga, takav centralni atom privlači molekule ili ione koji imaju slobodne elektronske parove u vanjskoj ljusci, npr: [Cu(NH3)4]2+, [Fe(CN)6]3-, itd. Veza između liganda i centralnog atoma je koordinativna veza. Ligandi mogu biti bilo koje molekule ili ioni koji imaju slobodan elektronski par. Najčešći ligandi su negativni ioni (F-, Cl-, Br-, I-, CN-, OH-), molekule (H2O, NH3, CO)

Formiranje kompleksa objašnjava teorija kristalnog polja. Ova teorija uzima u obzir promjenu energetskog stanja centralnog atoma pod uticajem polja liganda. Pod djelovanjem liganda, energetski nivoi (degenerirane orbitale) centralnog atoma se cijepaju na dva nivoa. Energetska razlika između nivoa zavisi od elektronske konfiguracije centralnog atoma i prirode liganda. Energetska razlika imeđu razdvojenih d-orbitala se zove energija cijepanja. Prelazni metali i u atomskom obliku formiraju komplekse, npr. ferocen [Fe(C5H5)2].
Nedovršeni članak Kompleksni spojevi koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.