Kurija (čvor)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kurija (lat. curia) može da znači:

  1. Kurija - zgrada u kojoj se sastajao senat u starom Rimu
  2. naziv svake od grupa na koje su se dijelili patriciji u starom Rimu
  3. u srednjem vijeku - vijeće uz kralja sastavljeno od vazala i velikih dostojanstvenika
  4. sve centralne ustanove papinske vlasti
  5. naziv izborničkih razreda (po staležima, po imovinskom cenzusu i dr.) u nekim izbornim sistemima (npr. Bosanski sabor)
  6. plemićki dvor, Kanonička kuća
  7. skup kongregacijâ (v.), vrhovni papinski organ za upravljanje katoličkom crkvom, vatikanska vlada