Novi Rim (čvor)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
  • Novi Rim (grad) - jedan od starih naziva za Istanbul
  • Novi Rim (carstvo)
  • ideja da Moskva postane "Treći Rim", je postala popularna od vremena ranih ruskih Careva
  • u 14. vijeku, u vrijeme slabljenja Vizanta, glavni grad Bugarske, Tarnovo, je predlagan da bude Treći Rim, zbog svog velikog uticaja na Balkanu.
  • Pariz je u različitim periodima svoje historije označavan kao "nouvelle Rome" ili Novi Rim, još od vremena vladavine Filipa IV (1268.–1314.).
  • Terza Roma (Treći Rim, po prvom Rimu Cezara, i drugom Rimu Papa), je također ime za plan Benito Mussolini-ja da proširi Rim u pravcu Ostia i mora. Predgrađee Esposizione Universale Roma je bilo prvi korak na tom putu.