Oktanski broj

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Oktanski broj je mjerilo određivanja kvaliteta goriva. Vrijednost oktanskog broja za izooktan (2,2,4-trimetil pentan) je označena sa 100, a n-heptana kao 0. Smjese ova dva ugljikovodika obilježene su brojčanim vrijednostima koje odgovaraju zapreminskom udjelu izooktana. Određivanje oktanskog broja se bazira na sposobnosti da sagorijeva ravnomjerno, tj. bez detonacija. Npr. gorivo koje ima iste detonacione osobine kao i smjesa 90% izooktana i 10% heptana, imaće oktanski broj 90. Pojava detonacije praćena je lupanjem u cilindru motora, a može doći i do zapaljenja smjese. Pri tome udarna snaga radi protiv klipa i djeluje kao kočnica, povećava temperaturu motora i skraćuje mu vijek trajanja. Oktanski broj zavisi od sastava goriva, a može se povećati dodatkom aditiva. Thomas Midgley je otkrio da tetraetil olovo im antidetonacione osobine. Kako je olovo štetno za okolinu, pronađene su i neke zamjene (metanol, izopropanol, metil tercbutil eter, itd). Bezolovni benzini danas sadrže tercijarni amilmetil eter (TAME) ili tercijarni butilmetil eter (MTBE).

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]