Korisnička prava

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Napomena: Korisnička grupa "automatski pregledan" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane, ali da ne može pregledati tuđe izmjene, dok korisnička grupa "urednik" znači da su izmjene korisnika automatski pregledane i da može pregledati tuđe izmjene. Nekoga treba staviti u jednu od ove dvije grupe, ali ne u obje istovremeno.

Izaberi korisnika  
Vidi korisničke grupePregledavate korisnička prava korisnika/-ce Bakir123 (razgovor | doprinosi)

Član: Urednici

Uključeni član od: Automatski potvrđeni korisnici

Zapisnik korisničkih prava

  • 10:16, 4 juli 2020 Srđan razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Bakir123 iz automatski pregledan i urednik u urednik (fix)
  • 09:19, 4 juli 2020 Mhare razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Bakir123 iz automatski pregledan u automatski pregledan i urednik (kvalitetan kolega s preko kvalitetnih 20.000 uređivanja na en. wiki)
  • 00:50, 30 oktobar 2019 KWiki razgovor doprinosi promijenio je članstvo grupe korisnika Bakir123 iz (nema) u automatski pregledan (Solidno radi.)