Ray Casting

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Ray Casting svoju upotrebu nalazi najčešće u utvrđivanju vidljivih površina u prikazu, sa svake pozicije piksela na monitoru. Ray Casting je jedna image space metoda i veoma je često korištena. Utvrđivanjem onoga što se vidi, možemo iz dalje obrade izbaciti ono što se ne vidi, čime se dalja računanja u rendering cjevovodu (pipeline) uveliko smanjuju. Ray Casting je pojednostavljeni Ray Tracing algoritam.

Sa ravni gledanja (predstavimo je sebi kao prikaz monitora ili engl. view plane) se ispaljuje zraka u scenu. Nazovimo je za ovaj slučaj piksel-zraka. Nakon što isti postupak ponovimo za sve piksele ravni, analiziramo koji su objekti pogođeni sa piksel-zrakama kao i koji od njih je bliži ravni gledanja. To radimo da bi izbacili objekte koje ne vidimo u sceni. Za dalju obradu nećemo koristiti npr. objekt koji je, iza nama bližeg objekta i kojeg taj bliži objekat zaklanja od našeg pogleda. Metoda je veoma slična z-bafer metodi, ali nam dodatno omogućuje lako i jednostavno prepoznavanje vidljivih površina koje su krive ili okrugle.