Spisak brigada NOVJ

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U ovom članku se nalazi spisak svih brigada NOVJ za vrijeme Drugog svjetskog rata:

Po teritorijalnoj pripadnosti[uredi | uredi izvor]

Bosanskohercegovačke

2. krajiška brigada - 3. krajiška brigada - 4. krajiška brigada - 5. krajiška brigada - 6. krajiška brigada - 7. krajiška brigada - 8. krajiška brigada - 9. krajiška brigada - 10. krajiška brigada - 11. krajiška brigada - 12. krajiška brigada - 13. krajiška brigada - 15. krajiška brigada - 16. krajiška brigada - 17. krajiška brigada - 20. krajiška brigada - 14. srednjobosanska brigada - 18. srednjobosanska brigada - 19. srednjobosanska brigada] - 15. majevička brigada - 16. muslimanska brigada - 17. majevička brigada - 18. istočnobosanska brigada-- 19. birčanska brigada - 20. romanijska brigada - 21. istočnodnobosanska brigada - 10. hercegovačka brigada - 11. hercegovačka brigada - 12. hercegovačka brigada - 13. hercegovačka brigada- 14. hercegovačka brigada

Crnogorske

1. bokeljska brigada - 10. crnogorska brigada - 4. sandžačka brigada - 5. sandžačka brigada - 6. crnogorska brigada - 7. crnogorska brigada - 8. crnogorska brigada - 9. crnogorska brigada

Hrvatske

1. brigada 23. divizije - 1. brigada Operativnega štaba za Liku - 1. istarska brigada "Vladimir Gortan" - 1. zagorska brigada - 10. dalmatinska brigada - 11. dalmatinska brigada - 12. dalmatinska brigada - 13. dalmatinska brigada - 14. dalmatinska brigada - 14. primorsko-goranska brigada - 15. hrvatska brigada - 16. banijska brigada - 16. omladinska brigada "Joža Vlahović" - 17. slavonska brigada - 18. slavonska brigada - 2. brigada 2. operativne cone - 2. brigada 33. divizije - 2. istrska brigada - 21. slavonska brigada - 3. brigada 13. divizije - 3. brigada 7. divizije - 3. dalmatinska brigada - 3. istrska brigada - 3. primorsko-goranska 13. divizije - 4. brigada 12. divizije - 4. brigada 7. divizije - 4. dalmatinska brigada - 4. kordunaška brigada - 4. primorsko-goranska 13. divizije - 5. dalmatinska brigada - 5. korduška brigada - 6. dalmatinska brigada - 6. primorsko-goranska brigada - 7. banijska brigada - 7. dalmatinska brigada - 8. banijska brigada - 8. dalmatinska brigada - 9. dalmatinska brigada - Brigada "Brača Radić" - Brigada "Franjo Ogulinac-Seljo" - Brigada "Matija Gubec" - Brigada "Nikola Demonja" - Brigada "Pavlek Mihovil Miškina" - Brodska brigada - Karlovačka brigada - Osječka brigada - Plašćanska brigada - Virovitička brigada - Čehoslovaoka brigada "Jan Žiška" - Žumberaška brigada

Italijanske

1. brigada divizije "Garibaldi" - 1. brigada divizije "Venezia" - 156. brigada "Bruno Buozzi" - 157. brigada "Guido Picelli" - 158. brigada "Antonio Gramsci" - 2. alpinska brigada "Taurinenze" - 2. brigada divizije "Garibaldi" - 2. brigada divizije "Venezia" - 3. brigada divizije "Garibaldi" - 3. brigada divizije "Venezia" - 4. brigada divizije "Garibaldi" - 4. brigada divizije "Venezia" - 5. brigada divizije "Venezia" - Brigada "Aosta" - Brigada "Fontanot" - Brigada "Garibaldi Friuli" - Brigada "Garibaldi Natisone" - Brigada "Italia" - Brigada "Triestina d'Assalto"

Makedonske

1. makedonska artilerijska brigada - 1. makedonska avto-brigada - 1. makedonska brigada - 1. makedonska konjeniška brigada - 10. makedonska brigada - 11. makedonska brigada - 12. makedonska brigada - 13. makedonska brigada - 14. makedonska brigada - 15. makedonska brigada - 16. makedonska brigada - 17. makedonska brigada - 18. makedonska brigada - 19. makedonska brigada - 2. makedonska brigada - 20. makedonska brigada - 21. makedonska brigada - 3. makedonska brigada - 4. albanska brigada - 4. makedonska brigada - 5. makedonska brigada - 6. makedonska brigada - 7. makedonska brigada - 8. makedonska brigada - 9. makedonska brigada - Brigada "Goce Delčev" - Kruševska brigada (NOVJ) - Lerinsko-kosturska brigada (NOVJ) - Prva egejska brigada

Muslimanske

1. muslimanska brigada - 16. muslimanska brigada - 2. muslimanska brigada - Muslimanska brigada

Slovenske

1. soška brigada - 11. slovenska narodnoosvobodilna brigada "Miloš Zidanšek" - 13. slovenska narodnoosvobodilna brigada "Mirko Bračič" - 14. slovenska narodnoosvobodilna brigada "Železničarska" - 15. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Belokranjska" - 17. slovenska narodnoosvobodilna brigada "Simon Gregorčič" - 18. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Bazoviška" - 19. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Srečko Kosovel" - 20. slovenska narodnoosvobodilna brigada - 20. slovenska narodnoosvobodilna brigada "Štabna" - 4. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Matija Gubec" - 6. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Slavko Šlander" - 9. slovenska narodnoosvobodilna brigada - Brigada "Simon Gregorčič" - Goriška brigada - Mestna brigada 7. korpusa - Prometna brigada 7. korpusa - Rabska brigada - Snežniška brigada - Soška brigada - Tolminska brigada

Srpske

1. babiška brigada - 1. caribrodska brigada - 1. južnomoravska brigada - 1. kosovsko-metohijska brigada - 1. surduliška brigada - 1. šumadijska brigada - 10. srpska brigada - 10. vojvođanska brigada - 11. srpska brigada - 11. vojvođanska brigada - 12. preševska brigada - 12. srpska brigada - 12. vojvođanska brigada - 13. srpska brigada - 13. vojvođanska brigada - 14. srpska brigada - 14. vojvođanska brigada - 15. srpska brigada - 15. vojvođanska brigada "Šandor Petefi" - 16. srpska brigada - 17. srpska brigada - 18. srpska brigada - 19. srpska brigada - 2. kosovsko-metohijska brigada - 2. surduliška brigada - 2. vojvođanska brigada - 2. vranjska brigada - 2. šumadijska brigada - 20. srpska brigada - 21. srpska brigada - 22. srpska brigada - 23. srpska brigada - 24. srpska brigada - 25. srpska brigada - 26. srpska brigada - 27. srpska brigada - 28. srpska brigada - 29. srpska brigada - 3. kosovsko-metohijska brigada - 3. vojvođanska - 31. srpska brigada - 32. srpska brigada - 4. kosovsko-metohijska brigada - 4. srpska brigada - 4. vojvođanska brigada - 5. kosovsko-metohijska brigada - 5. srpska brigada - 5. vojvođanska - 6. kosovsko-metohijska brigada - 6. srpska brigada - 6. vojvođanska brigada - 7. kosovsko-metohijska brigada - 7. srpska brigada - 7. vojvođanska brigada - 8. kosovsko-metohijska brigada - 8. preševska brigada - 8. srpska brigada - 8. vojvodinjska brigada - 9. srpska brigada - 9. vojvođanska brigada - Začasna šumadijska brigada

Po specializaciji[uredi | uredi izvor]

Artiljerijske

1. artiljerijska brigada 5. korpusa - 1. artiljerijska brigada 7. korpusa - 1. makedonska artiljerijska brigada - 2. artiljerijska brigada 14. korpusa - 3. artiljerijska brigada 14. korpusa - artiljerijska brigada 1. proletarske divizije - artiljerijska brigada 16. divizije - artiljerijska brigada 17. divizije - artiljerijska brigada 2. divizije - artiljerijska brigada 2. proletarske divizije - artiljerijska brigada 21. divizije - artiljerijska brigada 22. divizije - artiljerijska brigada 28. divizije - artiljerijska brigada 29. divizije - artiljerijska brigada 3. divizije - artiljerijska brigada 36. divizije - artiljerijska brigada 37. divizije - artiljerijska brigada 38. divizije - artiljerijska brigada 4. divizije - artiljerijska brigada 4. korpusa - artiljerijska brigada 42. divizije - artiljerijska brigada 48. divizije - artiljerijska brigada 49. divizije - artiljerijska brigada 5. divizije - artiljerijska brigada 50. divizije - artiljerijska brigada 51. divizije - artiljerijska brigada 6. korpusa - artiljerijska brigada 6. proletarske divizije - artiljerijska brigada 8. korpusa - artiljerijska brigada 9. korpusa - artiljerijska brigada Kumanovske divizije

Inžnjerske

1. inženjerska brigada - inženjerska brigada 1. armade - inženjerska brigada 14. korpusa - inženjerska brigada 3. armade - inženjerska brigada 4. armade - inženjerska brigada 7. korpusa - inženjerska brigada Generalštaba NOV in PO Makedonije

Konjičke

1. Konjičke brigada

Proletarske

1. proleterska brigada - 2. proleterska brigada - 3. proleterska brigada - 4. proleterska brigada - 5. proleterska brigada - 13. proleterska brigada "Rade Končar"

Tenkovske

1. tenkovska brigada (NOVJ) - 2. tenkovska brigada (NOVJ)

Željezničke

1. željezniška brigada

Ustanovljene izvan Jugoslavije[uredi | uredi izvor]