Zapadna Morava

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Zapadna Morava je rijeka u Srbiji.

Dužina rijeke Zapadna Morava je 184 kilometara,[1] i zajedno sa Južnom Moravom čini Veliku Moravu.

U Zapadnu Moravu se uliva ukupno 85 pritoka. Rijeka je nekada bila duža (319 km), ali zbog regulacije toka je skraćena. Sliv Zapadne Morave iznosi 15.849 km2 (42,3 % cijelog sliva Velike Morave), pripada Crnomorskom slivu, a sama rijeka nije plovna.

Zapadna Morava nastaje u polju Tašti, istočno od Požege od Golijske Moravice i Đetinje. U ovom polju se u Đetinju s lijeve strane ulijeva Skrapež, ali na manje od jednog kilometra od ušća Skrapeža, Đetinja se sreće sa Golijskom Moravicom, čineći Zapadnu Moravu. Zbog blizine ušća Đetinje, Skrapeža i Golijske Moravice, neki izvori smatraju sve tri rijeke direktnim krakovima Zapadne Morave, ali pošto je Golijska Moravica 23 km duža, ona se smatra glavnim krakom. Mjerena od izvora Golijske Moravice, Zapadna Morava je dugačka 308 km dok je dužina same Zapadne Morave 184 km.

  1. ^ "Статистички годишњак" (PDF).