Automatizmi i automatska ponašanja

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Automatizmi i automatska ponašanja u medicini je oblik kvalitativne poremećaji svijesti. Izvođenje pojedinih radnji i postupaka može biti automatsko, bez učešća i kontrole volje, naročito ako su u pitanju prostije radnje, kada se pažnja tada može usmjeriti na druge stvari. To se dešava normalno prilikom obavljanja jednostavnih istih pokreta, npr. u fabrikama za trakom. Opisuju se patološke automatske radnje kada osoba obavlja neke čak složenije automatske radnje, a da sebi ne može objasniti zašto je to uradila, kao npr. ako su to zadani zadaci u toku hipnoze od strane hipnotizera, kada je takav obrazac već unaprijed predprogramiran a u saglasnosti osobe izvršioca. Kod neuroloških automatizama osoba izvršava automatsku radnju u sklopu nekog neurološkog poremećaja, kao npr. u toku epileptičnog napada, nakon traumatske povrede glave, i dr.