Idi na sadržaj

Ekspanzionizam

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Primjer teritorijalnog ekspanzionizma Nacističke Njemačke tokom 2. svjetskog rata

Pod terminom ekspanzionizam se uglavnom smatraju politike vlada i država koje nastoje proširiti svoj ekonomski uticaj ili čak proširiti svoju državnu teritoriju. Iako se ponekad pod ovim terminom smatra promovisanje ekonomskog rasta, češće se termin ekspanzionizam odnosi na doktrinu države koja ima za cilj proširenje svoje teritorije, uglavnom vojnom agresijom iako to ne mora nužno biti tim sredstvom.

Iredentizam, revanšizam, reunifikacija ili pannacionalizam se ponekad koriste kako bi se opravdao i dao legitimitet ekspanzionizmu, ali samo u slučaju kada je eksplicitni cilj ekspanzionizma osvajanje teritorija koje su nekada izgubljene.

Međudržavni teritorijalni sporovi, kao što su granični sporovi, se obično ne smatraju ekspanzionizmom.

Tokom historije, pa i danas postoje mnogi slučajevi ekspanzionizma. Velike svjetske sile, uglavnom evropske, su često ostvarivale svoje ekspanzionističke ciljeve.

Jedan takav slučaj je ekspanzionizam Nacističke Njemačke tokom 2. svjetskog rata i stvaranje Lebensrauma, tj. "životnog prostora" za tzv. arijevsku rasu.

Danas je na političkoj sceni aktuelan izraelski ekspanzionizam koji je uperen prema Palestincima i dešava se na palestinskoj teritoriji.