Esperantologija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Zastava esperanto jezika

Esperantologija, ili studije esperanta, posebna je esperantska lingvistika čiji su predmeti konstrukcija riječi, sastavljanje riječi, uvođenje riječi i transkripcija krovnih pojmova i vlastitih imena. Esperantološki principi konstrukcije riječi su primjeri principa nužnosti i dostatnosti koji postavljaju ravnotežu između sažetosti i jasnoće riječi. Što se tiče korijena riječi, esperantologija postavlja ove principe:

  • Princip međunarodnosti
  • Princip analogije sa drugim jezičkim elementima
  • Princip vokabulara je ekonomičan
  • Princip eufonije

Svi ovi principi nisu uvijek međusobno u skladu; na primjer, princip međunarodnosti traži riječ internacionala, dok su analogija i rječnik ekonomični kao riječ internacia. U jeziku su drugo i treće pravilo jače od prvog.

Pored toga, apsolutna valjanost gore pomenutih principa također ometa upotrebu jezika, što može sankcionisati neispravne oblike i razjasniti nedovoljno jasne obrasce.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Wüster: Esperantologiaj principoj (E-Germana Vortaro).
  • Neergard: Fremdvortoj en E. Tie oni trovas ankaŭ bibliografian liston. KALOCSAY.
  • Welger: Germanlingva studo pri la starigo, prioritet kaj interakgado de planlingvaj kvalitokriterioj en la verkaro de Zamenhof

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]