Idi na sadržaj

Jezik

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Jezik je sistem gestikulacije, gramatike, znakova, glasova, simbola, ili riječi, koji se koristi za prikaz i razmjenu koncepata (tj., za komunikaciju), ideja, značenja i misli.

Proučavanje jezika kao koda se zove lingvistika, koju je kao akademsku disciplinu u tom obliku uveo Ferdinand de Saussure.

Uvod[uredi | uredi izvor]

Na svijetu se govori od 5.000 do 7.000 jezika. Nema usaglašenog mišljenja stručnjaka o tačnom broju jezika, jer danas još nema egzaktne definicije što razlikuje dva jezika, naime ponekad su dijalekti jednog jezika sličniji nekom drugom jeziku (neki njemački dijalekti i holandski), nego dijalektima svog nativnog jezika. Postoje brojni prirodni jezici, kao što je bosanski jezik, ali i umjetni, kao što su esperanto ili slovio.

Nauka koja se bavi proučavanjem jezika zove se jezikoslovlje.

Nauka koja se bavi proučavanjem jezičkih pojava, kako gramatičkih tako i književnih, zove se filologija.

Podjela jezika[uredi | uredi izvor]

Jezici se dijele po više kriterija, koji se mogu grupirati u tri skupine:

 • po srodnosti jezika (genetski kriterij)
 • po gramatičkim svojstvima (tipološke podjele)
 • po zajedničkim karateristikama koje dijele jezici koji su zemljopisno blizu (arealne podjele).

Podjela jezika nije do kraja istraženo područje, i ne postoji općenito slaganje među naučnicima oko mnogih pitanja.

Podjela po srodnosti[uredi | uredi izvor]

Genetska podjela odnosi se na to da se međusobno srodni jezici grupiraju zajedno. Npr. bosanski, slovenski i češki grupiraju se u slavenske jezike. Slavenski jezici dalje se grupiraju u indoevropske jezike. Postoje mnoge druge jezičke porodice. Ova je podjela hijerarhijska, i podsjeća na taksonomiju u biologiji. Neki jezici čine porodicu za sebe, tj. ne mogu se povezati ni s jednim drugim poznatim jezikom, npr. baskijski jezik; takvi se nazivaju izoliranim jezicima.

Jezici se mogu podijeliti i na živuće i izumrle.

Tipološke podjele[uredi | uredi izvor]

Jedna tradicionalna podjela jest po složenosti i promjenjivosti riječi:

Jezici se mogu podijeliti i na jezike u kojima je upotreba ličnih zamjenica obavezna (npr. engleski jezik) i one u kojima se obično izostavljaju (npr. bosanski).

Sljedeća je podjela moguća po odnosu prema ulogama u rečenici:

 • neki jezici jednako gramatički označavaju (mjestom u rečenici, padežom i sl.) subjekt prelaznog i neprelaznog glagola, a drugačije objekt prelaznog glagola (takvi se nazivaju nominativno-akuzativni, npr. bosanski)
 • drugi jezici jednako označavaju objekt prelaznog glagola i subjekt neprelaznog, dok posebno stoji subjekt prelaznog glagola (ergativni jezici, npr. baskijski jezik)
 • postoje i jezici koji kombiniraju ova dva pristupa, za različite glagole (aktivno-stativni jezici) ili za različita vremena (tipično, prošlo vrijeme ima ergativne osobine; tzv. podijeljena ergativnost)

Jezici se mogu dijeliti i po redoslijedu riječi u rečenici. Tako u hrvatskom imamo uobičajen redoslijed subjekt-glagol-objekt (skraćeno SVO, eng. verb "glagol"), dok je npr. u latinskom uobičajen redoslijed subjekt-objekt-glagol (SOV).

Usporedbu jezika bitno otežava što u svim jezicima ne postoje iste kategorije: nemaju svi jezici iste glasove, neki jezici imaju padeže, a neki ne; svi jezici nemaju iste vrste riječi (npr. ponegdje nema pridjeva kao posebne vrste, mnogi jezici nemaju članove). Te se pojave također uzimaju kao kriterij podjele, od kojih je možda najvažnija podjela u vezi s imenskim klasama:

 • neki jezici dijele imenice na 2, 3, pa i mnogo više skupina, nazvanih klasama ili rodovima gdje se imenice u različitim klasama različito ponašaju (npr. hrvatski i njemački)
 • drugi jezici jednako tretiraju sve imenice (npr. mađarski i turski jezik)

Treba spomenuti da se jezici po novijim teorijama dijele i na one koji označavaju glavu i one koji označavaju zavisni dio. Naime ako želimo imenici kuća dodati oznaku da pripada čovjeku, to se u brojnim jezicima može napraviti tako da se riječi stave jedna pored druge i jedna se promijeni. Po tome koja se mijenja, možemo podijeliti jezike na spomenute dvije skupine:

 • u bosanskom se mijenja ("označava") čovjek ("zavisni dio"): čovjek + kuća = čovjekova kuća
 • u mađarskom se mijenja ("označava") kuća ("glava"): ember "čovjek" + ház "kuća" = az ember háza

Arealne podjele[uredi | uredi izvor]

Mnogi jezici koji su se razvijali u bliskom kontaktu (npr. jezici Balkana, jezici Zapadne Evrope) dijele neka zajednička svojstva, pa se jezici mogu i grupisati na taj način, u tzv. jezičke saveze. Npr. karakteristično je za jezike Balkana da se buduće vrijeme tvori korištenjem pomoćnog glagola htjeti (standardni bos. ću u npr. gledat ću; međutim, kajkavsko narječje ne spada u balkanski jezički savez, jer u tvorbi futura koristi pomoćni glagol biti).

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Agha, Agha (2006). Language and Social Relations. Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Aikhenvald, Alexandra (2001). "Introduction". u Alexandra Y. Aikhenvald; R. M. W. Dixon (ured.). Areal diffusion and genetic inheritance: problems in comparative linguistics. Oxford: Oxford University Press. str. 1–26.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Aitchison, Jean (2001). Language Change: Progress or Decay? (3rd (1st edition 1981) izd.). Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Allerton, D. J. (1989). "Language as Form and Pattern: Grammar and its Categories". u Collinge, N.E. (ured.). An Encyclopedia of Language. London:NewYork: Routledge.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Anderson, Stephen (2012). Languages: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-959059-9.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Aronoff, Mark; Fudeman, Kirsten (2011). What is Morphology. John Wiley & Sons.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Austin, Peter K.; Sallabank, Julia (2011). "Introduction". u Austin, Peter K; Sallabank, Julia (ured.). Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88215-6.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Baker, Mark C. (2001). "Syntax". u Aronoff, Mark; Janie Rees-Miller (ured.). The Handbook of Linguistics. Blackwell. str. 265–95.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Bauer, Laurie (2003). Introducing linguistic morphology (2nd izd.). Washington, D.C.: Georgetown University Press. ISBN 978-0-87840-343-1.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Bett, R. (2010). "Plato and his Predecessors". u Alex Barber & Robert J Stainton (eds.) (ured.). Concise Encyclopedia of Philosophy of Language and Linguistics. Elsevier. str. 569–70.CS1 održavanje: dodatni tekst: editors list (link) CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Bloomfield, Leonard (1914). An introduction to the study of language. New York: Henry Holt and Company.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Brown, Keith; Ogilvie, Sarah, ured. (2008). Concise Encyclopedia of Languages of the World. Elsevier Science. ISBN 978-0-08-087774-7.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Clackson, James (2007). Indo-European Linguistics: An Introduction. Cambridge University press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Campbell, Lyle (2002). "Areal linguistics". u Bernard Comrie, Neil J. Smelser and Paul B. Balte (ured.). International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon. str. 729–33.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Campbell, Lyle (2004). Historical Linguistics: an Introduction (2nd izd.). Edinburgh and Cambridge, MA: Edinburgh University Press and MIT Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Campbell, Lyle (2001). "The History of Linguistics". u Aronoff, Mark; Janie Rees-Miller (ured.). The Handbook of Linguistics. Blackwell. str. 81–105.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Candland, Douglas Keith (1993). Feral Children and Clever Animals: Reflections on Human Nature. Oxford University Press US. str. 293–301. ISBN 978-0-19-510284-0.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Chomsky, Noam (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Chomsky, Noam (2000). The Architecture of Language. Oxford: Oxford University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Clarke, David S. (1990). Sources of semiotic: readings with commentary from antiquity to the present. Carbondale: Southern Illinois University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Comrie, Bernard (1989). Language universals and linguistic typology: Syntax and morphology (2nd izd.). Oxford: Blackwell. ISBN 978-0-226-11433-0.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Comrie, Bernard, ured. (2009). The World's Major Languages. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-35339-7.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Coulmas, Florian (2002). Writing Systems: An Introduction to Their Linguistic Analysis. Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Croft, William; Cruse, D. Alan (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Croft, William (2001). "Typology". u Aronoff, Mark; Janie Rees-Miller (ured.). The Handbook of Linguistics. Blackwell. str. 81–105.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Crystal, David (1997). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Cysouw, Michael; Good, Jeff (2013). "Languoid, doculect and glossonym: Formalizing the notion 'language'". Language Documentation and Conservation. 7: 331–59.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Deacon, Terrence (1997). The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-31754-1.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Devitt, Michael; Sterelny, Kim (1999). Language and Reality: An Introduction to the Philosophy of Language. Boston: MIT Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Dixon, Robert M. W. (1972). The Dyirbal Language of North Queensland. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-08510-6.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Duranti, Alessandro (2003). "Language as Culture in U.S. Anthropology: Three Paradigms". Current Anthropology. 44 (3): 323–48. doi:10.1086/368118.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Evans, Nicholas; Levinson, Stephen C. (2009). "The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science". Behavioral and Brain Sciences. 32 (5): 429–92. doi:10.1017/s0140525x0999094x.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • "First Impressions: We start to pick up words, food preferences and hand-eye coordination long before being born", Scientific American, vol. 313, no. 1 (July 2015). стр. 24.
 • Fisher, Simon E.; Lai, Cecilia S.L.; Monaco, Anthony P. (2003). "Deciphering the Genetic Basis of Speech and Language Disorders". Annual Review of Neuroscience. 26: 57–80. doi:10.1146/annurev.neuro.26.041002.131144. PMID 12524432.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Fitch, W. Tecumseh (2010). The Evolution of Language. Cambridge: Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Foley, William A. (1997). Anthropological Linguistics: An Introduction. Blackwell.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Goldsmith, John A. (1995). "Phonological Theory". u John A. Goldsmith (ured.). The Handbook of Phonological Theory. Blackwell Handbooks in Linguistics. Blackwell Publishers. ISBN 978-1-4051-5768-1.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Greenberg, Joseph (1966). Language Universals: With Special Reference to Feature Hierarchies. The Hague: Mouton & Co.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Haspelmath, Martin (2002). Understanding morphology. London: Arnold, Oxford University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link) (pbk)
 • Haugen, Einar (1973). "The Curse of Babel". Daedalus. 102 (3, Language as a Human Problem): 47–57.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Hauser, Marc D.; Chomsky, Noam; Fitch, W. Tecumseh (2002). "The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?". Science. 298 (5598): 1569–79. doi:10.1126/science.298.5598.1569. PMID 12446899.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Hauser, Marc D.; Fitch, W. Tecumseh (2003). "What are the uniquely human components of the language faculty?". u M.H. Christiansen and S. Kirby (ured.). Language Evolution: The States of the Art (PDF). Oxford University Press. Arhivirano s originala (PDF), 8. 8. 2014.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Hockett, Charles F. (1960). "Logical considerations in the study of animal communication". u W.E. Lanyon; W.N. Tavolga (ured.). Animals sounds and animal communication. str. 392–430.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • International Phonetic Association (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-65236-0.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Katzner, Kenneth (1999). The Languages of the World. New York: Routledge.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Kennison, Shelia (2013). Introduction to Language Development. SAGE.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Labov, William (1994). Principles of Linguistic Change vol.I Internal Factors. Blackwell.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Labov, William (2001). Principles of Linguistic Change vol.II Social Factors. Blackwell.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Ladefoged, Peter (1992). "Another view of endangered languages". Language. 68 (4): 809–11. doi:10.1353/lan.1992.0013.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell. str. 329–30. ISBN 978-0-631-19815-4.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Lesser, Ruth (1989). "Language in the Brain: Neurolinguistics". u Collinge, N.E. (ured.). An Encyclopedia of Language. London:NewYork: Routledge.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Lewis, M. Paul (ed.) (2009). "Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition". Dallas, Tex.: SIL International.CS1 održavanje: dodatni tekst: authors list (link) CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Lyons, John (1981). Language and Linguistics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29775-2.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Macaro, Ernesto, ured. (2010). Continuum companion to second language acquisition. London: Continuum. str. 137–57. ISBN 978-1-4411-9922-5.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • MacMahon, April M.S. (1994). Understanding Language Change. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-44119-3.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • MacMahon, M.K.C. (1989). "Language as available sound:Phonetics". u Collinge, N.E. (ured.). An Encyclopedia of Language. London:NewYork: Routledge.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Matras, Yaron; Bakker, Peter, ured. (2003). The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances. Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-017776-3.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Moseley, Christopher, ured. (2010). Atlas of the World's Languages in Danger, 3rd edition. Paris: UNESCO Publishing.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Nerlich, B. (2010). "History of pragmatics". u L. Cummings (ured.). The Pragmatics Encyclopedia. London/New York: Routledge. str. 192–93.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Newmeyer, Frederick J. (2005). The History of Linguistics. Linguistic Society of America. ISBN 978-0-415-11553-7. Arhivirano s originala, 31. 12. 2014. Pristupljeno 18. 11. 2021.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Newmeyer, Frederick J. (1998). Language Form and Language Function (PDF). Cambridge, MA: MIT Press. Arhivirano s originala (PDF), 16. 12. 2011. Pristupljeno 15. 5. 2018.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Nichols, Johanna (1992). Linguistic diversity in space and time. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-58057-9.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Nichols, Johanna (1984). "Functional Theories of Grammar". Annual Review of Anthropology. 13: 97–117. doi:10.1146/annurev.an.13.100184.000525.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Olson, David R. (1996). "Language and Literacy: what writing does to Language and Mind". Annual Review of Applied Linguistics. 16: 3–13. doi:10.1017/S0267190500001392.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Payne, Thomas Edward (1997). Describing morphosyntax: a guide for field linguists. Cambridge University Press. str. 238–41. ISBN 978-0-521-58805-8.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Pinker, Steven (1994). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. Perennial.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Romaine, Suzanne (2001). "Multilingualism". u Aronoff, Mark; Janie Rees-Miller (ured.). The Handbook of Linguistics. Blackwell. str. 512–33.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Saussure, Ferdinand de (1983) [1913]. Bally, Charles; Sechehaye, Albert (ured.). Course in General Linguistics. Translated by Roy Harris. La Salle, Illinois: Open Court. ISBN 978-0-8126-9023-1. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link) CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Sandler, Wendy; Lillo-Martin, Diane (2001). "Natural Sign Languages". u Aronoff, Mark; Janie Rees-Miller (ured.). The Handbook of Linguistics. Blackwell. str. 533–63.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Senft, Gunter, ured. (2008). Systems of Nominal Classification. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-06523-8.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Swadesh, Morris (1934). "The phonemic principle". Language. 10 (2): 117–29. doi:10.2307/409603. JSTOR 409603.
 • Tomasello, Michael (1996). "The Cultural Roots of Language". u B. Velichkovsky and D. Rumbaugh (ured.). Communicating Meaning: The Evolution and Development of Language. Psychology Press. str. 275–308. ISBN 978-0-8058-2118-5.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Tomasello, Michael (2008). Origin of Human Communication. MIT Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Thomason, Sarah G.; Kaufman, Terrence (1988). Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. University of California Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Thomason, Sarah G. (2001). Language Contact – An Introduction. Edinburgh University Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Trask, Robert Lawrence (1999). Language: The Basics (2nd izd.). Psychology Press.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Trask, Robert Lawrence (2007). Stockwell, Peter (ured.). Language and Linguistics: The Key Concepts (2nd izd.). Routledge.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Ulbaek, Ib (1998). "The Origin of Language and Cognition". u J. R. Hurford & C. Knight (ured.). Approaches to the evolution of language. Cambridge University Press. str. 30–43.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Van Valin, jr, Robert D. (2001). "Functional Linguistics". u Aronoff, Mark; Janie Rees-Miller (ured.). The Handbook of Linguistics. Blackwell. str. 319–37.CS1 održavanje: ref=harv (link)
 • Zentella, Ana Celia (2002). "Spanish in New York". u García, Ofelia; Fishman, Joshua (ured.). The Multilingual Apple: Languages in New York City. Walter de Gruyter.CS1 održavanje: ref=harv (link)

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]


Nedovršeni članak Jezik koji govori o lingvistici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.