Zamjenice

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Zamjenice su riječi koje zamjenjuju druge riječi. One koje zamjenuju imena ljudi, bića, predmeta i riječi koje ukazuju na pojedina lica, a ponekad zamjenjuju i njihova imena, nazivaju se lične zamjenice. One imaju tri lica u jednini i množini.

Jednina
 1. lice: ja
 2. lice: ti
 3. lice: on, ona, ono
Množina
 1. lice: mi
 2. lice: vi
 3. lice: oni, one, ona

Zamjenice su promjenjljiva vrsta riječi.

Podjela

 • lične - npr. jati, on – mijenjaju neku imenicu ili označavaju govornika ili osobu na koju se odnosi rečenica;
 • povratne - sebe / se – mijenja osobu koja je označena drugdje u rečenici, odnosno može značiti uzajamnost odnosa među subjektima
 • prisvojne zamjenice – npr. mojtvoj - odnose se prema ličnim zamjenicama kao prisvojni pridjevi prema imenicama; upotrebljavaju se kao prisvojni pridjevi
 • povratno-prisvojne zamjenice – npr. svoj - kao i prisvojne zamjenice, samo se izvode iz povratnih
 • pokazne zamjenice – npr. ovajonaj
 • upitne zamjenice – npr. košto
 • odnosne zamjenice – npr. koji, čiji
 • neodređene zamjenice – npr. nekonešto

Također pogledajte