Finansijski izvještaj

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Finansijski izvještaj Wachowia nacionalne banke iz Winstona, Sjeverna Carolina za 1906. godinu

Finansijski izvještaji (ili finansijski report) je formalni pregled finansijskih aktivnosti nekog pravnog ili fizičkog lica i drugog obaveznika finansijskog izvještavanja na kraju poslovnog perioda (poslovne godine). Za kompaniju ili preduzeće, sve relevantne informacije predstavljene na jednoobrazan i razumljiv način predstavljaju finansijske izvještaje. Oni obično uključuju četiri osnovna finansijska izvještaja, koji se objavljuju zajedno sa drugim analizama i izvještajima menadžmenta[1]:

Pored osnovnih izvještaja, uprava pravnog lica podnosi i druge izvještaje, finansijske i nefinansijske prirode, kao što su: izvršenje plana poslovanja, bilješke i objašnjenja pojedinih stavki izvještaja, poslovne politike koje su primijenjene u poslovanju i slično.

Funkcije[uredi | uredi izvor]

Finansijski izvještaji služe za dvije osnovne svrhe:

  • Dokumentiranje finansijskog, ekonomskog i bilansnog položaja kompanije koje predstavlja osnovu za planiranje i kasnije odlučivanje menadžmenta i uprave, vlasnika udjela ili dioničara. Rezultati predstavljeni u finansijskim izvještajima također daju i osnovne podatke povjeriocima i bankama u svrhu analize kreditnog rejtinga kompanije (pravnog lica).
  • Godišnji finansijski izvještaji su polazna osnova za oporezivanje kompanije, uglavnom u vidu poreza na dobit ili dividendi.

Pravni osnov izvještavanja[uredi | uredi izvor]

Pravni osnov za pravljenje godišnjih finansijskih izvještaja većine pravnih subjekata sadržan je u privrednim i računovodstvenim zakonima u svim zemljama svijeta. U Bosni i Hercegovini, finansijsko izvještavanje je obavezno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima[2]. U drugim zemljama na snazi su slični zakoni iz te oblasti[3][4][5]. Kompanije koje su orijentirane na svjetsko tržište moraju, pored lokalnih, poštovati i međunarodne propise. Dva najznačajnija propisa su međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (International Financial Reporting Standards ili IFRS), koji su obavezni za koncerne te Općeprihvaćeni računovodstveni principi SAD-a (US-GAAP) koji su obavezni za firme koje su rade na tržištu SAD-a.

Budžetski izvještaji i izvještaji neprofitnih organizacija[uredi | uredi izvor]

Pravila i zakoni za bilježenje, mjerenje i izvještavanje finansijskih izvještaja budžetskih korisnika i organa uprave mogu se razlikovati od onih koji vrijede za profitne i neprofitne organizacije. Oni mogu koristiti dva računovodstvena načina: akrualno računovodstvo ili gotovinsko računovodstvo ili kombinaciju ova dva načina. Kontni plan finansijskih izvještaja se također može značajno i suštinski razlikovati od kontnih planova profitnih organizacija i poduzeća.

Finansijski izvještaji za neprofitne organizacije poput humanitarnih i volonterskih udruženja su, općenito, daleko jednostavniji od izvještaja za poduzeća. Često, oni se sastoje samo iz bilansa stanja i pokazatelja aktivnosti (spiska prihoda i rashoda) slično bilansu uspjeha. Humanitarna udruženja u SAD su dužna da prikažu svoje prihode i neto sredstva (aktivu) u tri kategorije: neograničenu (dostupnu za svu upotrebu), privremeno ograničenu (koja se daje nakon što istekne rok ili se steknu uslovi donatora) i trajno ograničenu (koja se drži kao vakuf ili zadužbina).

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Presentation of Financial Statements" Standard IAS 1, International Accounting Standards Board. Accessed 24 June 2007.
  2. ^ Zakon o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08) i Zakon o privrednim društvima RS-a ("Službeni glasnik RS", br. 127/08)
  3. ^ http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privrednim_drustvima.html
  4. ^ http://wmd.hr/zakoni-narodne-novine/detaljnije/zakon-o-registru-godinjih-financijskih-izvjetaja
  5. ^ http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu