Porez na dobit

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Privredna društva svoj rezultat poslovanja iskazuju kao dobit ili gubitak.

Cilj njihovog poslovanja jeste ostvarenje dobiti. Ta dobit podliježe obavezi plaćanja poreza na dobit.

Poreski obveznici ovog poreza su:

  1. privredna društva
  2. banke i druge finansijske institucije
  3. društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica
  4. zadruge i zadružne organizacije
  5. ustanove koje prodajom proizvoda i usluga na tržištu ostvaruju dobit.

Dobit privrednog društva se obračunava po principu - Pozitivna razlika prihoda nad rashodima.

Obračunava se u bilansu uspjeha, kao dijelu finansijskog izvještaja.