Idi na sadržaj

GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Ovo je nezvanični prevod i tumačenje prava koja proističu iz GNU Slobodne Dokumentacione Dozvole na bosanski jezik. Ova verzija nije objavljena od strane Free Software fondacije, i kao takva ne može biti smatrana važećom niti zakonski obavezujućom. Samo je originalna engleska verzija, objavljena od Free Software Foundation važeća i može biti osnov za razmatranje. Svrha ovog prevoda i tumačenja je da pomogne onima koji govore samo Bosanski jezik da bolje razumiju GNU FDL i svoje obaveze i prava prilikom objavljivanja svojih radova pod ovom dozvolom.

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Bosnian language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU FDL better.

Predgovor

[uredi | uredi izvor]

Svrha ove dozvole je da omogući da udžbenici, priručnici, ili bilo koji drugi funkcionalni i korisni dokumenti postanu slobodni u smislu slobode: slobode koja osigurava svakome pravo da takve radove kopira, umnožava, distribuira, sa ili bez mijenjanja sadržaja, bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Ova dozvola omogućava i autoru i izdavaču takvog rada da zadrže zasluge za nastajanje rada, dok ih istovremeno oslobađa odgovornosti za izmjene koje su načinili drugi.

Ova dozvola je vrsta "copyleft-a", što znači da radovi izvedeni iz ili nastali na osnovu ovakvog dokumenta, i sami moraju biti slobodni u istom smislu. Ova dozvola je nastala kao dopuna GNU GPL, koja je copyleft dozvola načinjena za slobodni softver.

Ovu dozvola je kreirana da bi se koristila za priručnike za slobodni softver, jer je slobondnom softveru potrebna i slobodna dokumentacija - slobodni programi moraju imati priručnike i uputstva koja omogućavaju jednake slobode kao i sam softver. Ovako nastala dozvola nije ograničena samo na softverske priručnike, nego može biti korištena za bilo koji tekstualni rad, bez obzira na obrađivanu temu ili da li je objavljen u obliku štampane knjige. Naša je preporuka da ovu dozvolu koristite uglavnom za radove čija je glavna svrha instruiranje ili referenca.

Primjenjivost i definicije

[uredi | uredi izvor]

Ova dozvola se odnosi na bilo koji priručnik ili drugi rad, u bilo kojem obliku, koji sadrži obavijest koju je postavio vlasnik autorskih prava, da taj rad može biti distribuiran pod uslovima ove dozvole. Takva obavijest odobrava upotrebu rada širom svijeta, bez plaćanja dadžbina, bez vremenskih ograničenja, pod uslovom da je ta upotreba pod uslovima navedenim u ovoj dozvoli.

Izmijenjenom verzijom dokumenta se naziva svaki rad koji sadrži dokument ili njegov dio, ili kopiran u cijelosti ili sa izmjenama odnosno u prevodu na drugi jezik.

Sekudarnim dijelom se naziva dodatak ili dio dokumenta na početku koji se isključivo bavi odnosom izdavača ili autora dokumenta prema glavnoj temi dokumenta (ili srodnim temama) ali ne sadrži ništa što potpada pod tu glavnu temu. (Tako, ako je dokument djelomično matematski priručnik, sekundarni dio se ne smije baviti matematikom.) Ovaj odnos može biti pitanje historijske veze sa temom, ili srodnim temama, ili pravnog, komercijalnog, filozofskog, etičkog ili političkog stava autora ili izdavača prema temi.

Nepromjenljivi dijelovi su određeni sekundarni dijelovi, čiji naslovi su određeni kao naslovi nepromjenljivih dijelova u obavještenju koje saopštava da je dokument objavljen pod ovom dozvolom. Ukoliko dio ne odgovara definiciji sekundarnog dijela, onda mu nije dozvoljeno da bude niti nepromjenljiv. Dokument može sadržavati nula nepromjenljivih dijelova. Ukoliko dokument ne identifikuje niti jednu nepromjenljivu sekciju, onda ih niti nema.

Prateći tekstovi su određeni kratki pasusi teksta koji su pomenuti kao uvodni ili završni tekst u obavijesti kojom se saopštava da je dokument zaštićen ovom dozvolom. Početni tekst može imati najviše pet riječi, dok prateći tekst može imati najviše dvadeset pet riječi.

Transparentna kopija dokumenta se odnosi na kopiju koja je u mašinski čitljivom obliku, predstavljenom u formatu čija je specifikacija dostupna opštoj publici, koji je pogodan za revidiranje dokumenta direktno, upotrebom generičkih tekst procesora ili (za slike koje se satoje od tačaka) generičkih programa za crtanje ili nekih rasprostranjenih grafičkih editora, i koji je pogodan za korištenje kao ulazni parametar programa za uobličavanje teksta (formatiranje) ili za automatsko prevođenje u oblik koji može biti korišten kao ulazni parametar programu za uobličavanje teksta.

Također pogledajte

[uredi | uredi izvor]