Kaucija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kaucija je :

  1. svaka vrsta ličnog ili realnog jamstva za izvršenje neke obaveze
  2. jamstvo koje treća lica daju banci prilikom dodjeljivanja bankarskog kredita (zajmova) nekom od klijenata banke
  3. kada dužnik daje povjeriocu izvjesnu sumu novaca (ili drugih zamjenjivih stvari) kao garanciju da će izvršiti svoju ugovornu obavezu

Kaucija se razlikuje od jamstva i zaloga. Jemstvo je, naime, tuđa lična obaveza, a zalog se daje za pojačanje sigurnosti novčanog duga.