Kosa ravan

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kosa ravan ili kosina je jedna od šest jednostavnih mašina. To je u osnovi ravna površina kojoj se krajevi nalaze na različitim visinama. Kosina omogućava savladavanje visinske razlike uz pomoć manje sile, tj. za pomicanje predmeta uz kosinu potrebna je manja sila od sile koja bi bila potrebna za podizanje tog istog predmeta. Prijeđeni put se povećava proporcionalno smanjenju sile (ukoliko zanemarimo trenje).

Geometrija kosine[uredi | uredi izvor]

Prikaz geometrijskih veličina kod kosine

Definicije trigonometrijskih funkcija koje nam trebaju kod računa kosine pomoću geometrijskih veličina iz slike:

U zadacima se najčešće zadaju vrijednosti uglova od 30°, 45° i 60°.

NAJČEŠĆE TRAŽENE VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Sile na kosini[uredi | uredi izvor]

Težina tijela Fg usmjerena je prema središtu Zemlje.

Težina tijela Fg rastavlja se na dvije komponente:

  • F1 je paralelna s kosinom i uzrokuje kretanje tijela niz kosinu
  • F2 je okomita na kosinu i sudjeluje u sili trenja (Ftrenja)

Uz te dvije komponente težine F1 i F2 (koje vektorski zbrojene daju težinu tijela Fg), javlja se inercijalna sila

Finercijalno:

kao i sila trenja Ftrenja.

Inercijalna sila i sila trenja usmjerene su suprotno smjeru kretanja tijela po kosini.

Kod postavljanja jednadžbi ravnoteže, sve sile usmjerene na jednu stranu nalaze se na jednoj strani jednadžbe, a sve sile koje su usmjerene na drugu stranu na drugoj strani jednadžbe.

Mirovanje tijela na kosini[uredi | uredi izvor]

Sile kod mirovanja tijela na kosini

Tijelo miruje na kosini ako je zadovoljen uslov ravnoteže:

Kretanje tijela uz kosinu[uredi | uredi izvor]

Sile kod kretanje tijela uz kosinu

Kretanje tijela niz kosinu[uredi | uredi izvor]

Sile kod kretanje tijela niz kosinu

Ukoliko je kretanje na kosini jednoliko po pravcu,

tada nema inercijalne sile.

Primjeri kosine[uredi | uredi izvor]

Primjena u praksi je raznolika i rasprostranjena. To su razne rampe za ukrcaj, nagibi na cestama, kosine na krovovima kuća, izvedbe kosina u građevinarstvu, mašinstvu, itd.

Vrlo raširena je i primjena kosine u obliku klina, ali se tu radi o primjeni klina, druge osnovne mašine, koji je po svom principu vrlo sličan kosini. Kao primjer se mogu navesti dlijeto, sjekira, blanja, propeleri aviona, rotori centrifugalne sisaljke i dr.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]