Idi na sadržaj

Midhat Riđanović

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Midhat Riđanović
Rođenje (1935-08-20) 20. august 1935.
Novi Pazar, Kraljevina Jugoslavija
Smrt4. april 2023(2023-04-04) (87 godina)
NacionalnostBosanac[1]
ZanimanjeAnglist i lingvist

Midhat Riđanović bio je jugoslavenski i bosanskohercegovački lingvist i profesor engleskog jezika.

Završio je studije engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizirao je fonetiku na Univerzitetskom koledžu u Londonu 1959/60. te jednogodišnji kurs za simultane prevodioce u Beogradu. Postdiplomski studij iz lingvistike završio je na Univerzitetu u Michiganu (SAD) odbranivši magistarski rad iz lingvistike 1967. Na istom Univerzitetu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom "A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbocroatian" (1969). Na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu radio je od 1964. Akademske 1973/74. bio je gostujući profesor engleskog jezika na Univerzitetu u Benghaziju (Libija), a 1984/85. na Državnom univerzitetu u Ohio gdje je predavao kontrastivnu lingvistiku i srpskohrvatski jezik. Penzionisan je 2005, a za profesora emeritusa izabran je 2006.

Midhat Riđanović bavio se odnosom jezika i kulture te fonetikom, morfologijom i sintaksom bosanskog i engleskog jezika, teorijom kontrastivne analize i općom lingvistikom. Iz tih oblasti objavio veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima (Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Književni jezik, Dijalog, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, Los Angeles, Papers and Studies in Contrastive Linguistics, Poznań). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima iz područja lingvistike i održao velik broj predavanja, unutar bivše Jugoslavije i šire. Bio je član uredništva časopisa Filološki pregled Saveza društava za strane jezike Jugoslavije, glavni i odgovorni urednik Godišnjaka Saveza društava za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije, predsjednik Društva za strane jezike BiH, predsjednik Saveza društava za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije i član Međunarodnog komiteta za primijenjenu lingvistiku. Također je bio saradnik Instituta za jezik u Sarajevu, rukovodilac Sarajevskog lingvističkog kružoka te član Evropskog lingvističkog društva.

Bibliografija

  • A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbo-Croatian, Slavica Publishers, Cambridge, Massachusetts, USA, 1976.
  • Jezik i njegova struktura, Savremeno lingvističko osvjetljenje, treće izdanje, Šahinpašić, Sarajevo, 1998.
  • Praktična engleska gramatika, Šahinpašić, Sarajevo, 2001.
  • Totalni promšaj, Prikaz Gramatike bosanskoga jezika Dž. Jahića, S. Halilovića i I. Palića, drugo izdanje, Šahinpašić, Sarajevo, 2003.
  • Pismo Noamu Čomskom od jednog bosanskog kolege
  • Bosnian for Foreigners: with comprehensive grammar, Rabic, Sarajevo 2012.

Bilješke

  1. ^ Lično izjašnjavanje prof. Riđanovića.

Literatura

  • Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950–2010), Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, str. 24.