Milanka Mišević

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Milanka Mišević, pijanistkinja i klavirski pedagog, rođena je u Splitu 1934. godine. Školovala se u Sarajevu, gdje je diplomirala klavir na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Matusje Blum. Nastupala je kao pijanistkinja, kamerni muzičar, i kao solista s orkestrom. Nastupala je i kao klavirski saradnik solo pjevačima, Ljiljani Molnar - Talajić, Zlati Ćipiko i Olgi Milošević. Od 1963. godine svoju djelatnost nastavlja u Beogradu kao korepetitor i pedagog, od 1973. na Muzičkoj školi Josip Slavenski. Njeni učenici su osvojili veliki broj nagrada na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima i festivalima, kao i Oktobarsku nagradu grada Beograda. Godine 1989. dolazi na Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu gdje je dugi niz godina radila kao samostalni stručni saradnik na Katedri za komplementarni klavir. 1993. je sa svojim studentima i bivšim učenicima osnovala Radionicu za klavirsku muziku koja je priredila na desetine tematskih koncerata, posvećenih različitim kompozitorima, stilskim epohama, kao i premijernom izvođenju mnogih dijela, do tada nepoznatih široj publici. Milanka Mišević je objavila više vrijednih zbirki i redakcija koje nalaze široku primjenu u pedagoškoj i pijanističkoj praksi.Za svoj rad je više puta dobila zahvalnicu FMU za izuzetne zasluge i doprinos razvoju fakulteta, kao i zahvalnice Muzičke omladine i EPTE. 1999. je nagrađena i Velikom zlatnom plaketom Univerziteta umetnosti u Beogradu.