Musafirhana

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Musafirhana je imenica ženskog roda, arapsko – perzijskog porijekla i označava gostinsku kuću za putnike namjernike.

Poreskim olakšicama, vakufima, ali i direktnim novčanim davanjima, država je nekada finansirala ovakve komunalne objekte koji su zauzvrat putnicima na putovanju obezbjeđivali besplatni trodnevni boravak, uključujući i hranu.

U Bosni i Hercegovini je postojao običaj da se barem jedna soba u imućnijim kućama odredi za musafirhanu, besplatno konačište, a na krovu takve kuće postojao je jedan znak, sličan manjoj munari, da se u svako doba tu može konačiti i jesti.

I do danas su se u Jajcu, u blizini gradske kapije, očuvale takve dvije kuće sa drvenim munarama na drvenim krovovima. Danas su to spomenici ljudske dobrote i plemenitosti, tako da se Bosna i Hercegovina može ponositi svojim musafirhanama.