Pitija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Pitija je bio grčki astronom. Rođen je u Marseju, koji je tada bio grčka kolonija. Putovao je, možda čak dva puta na područje sjevernog Atlantika 330 godina p. n. e., u nadi da će prekinuti feničanski monopol na trgovinu kalajem. Oplovio je Britanska ostrva i prvi je upoznao antički svijet sa informacijama o tim ljudima, rekavši da su prijateljski raspoloženi. Iz Škotske je otplovio prema sjeveru do zemlje koju je nazvao Tula. Nepoznato je gdje se tačno nalazi Tula, ali postoje nagađanja o tome: mnogi tvrde da je riječ o Arktiku, budući da je za tu zemlju Pitija rekao da je zemlja gdje Sunce ne zalazi.