Idi na sadržaj

SCADA

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

SCADA (supervisory control and data acquisition) jeste računarski sistem za prikupljanje i obradu podataka u stvarnom vremenu.

SCADA sistem se koristi za nadzor i kontrolu postrojenja ili opreme u telekomunikacijama, kontrolu otpadnih voda, te preradi i transportu nafte. Ovi sistemi u različitim oblicima postoje još od 60-tih godina, a od 90-tih godina 20. vijeka doživljavaju veliku ekspanziju sa pojavom sve bržih i efikasnijih računarskih i mikrokontrolerskih uređaja. Mogu se koristititi za jednostavan nadzor (npr. temperature, vlažnosti vazduha, pritiska), kao i za kompleksan nadzor i upravljanje (npr. proizvodni procesi u fabrikama ili regulacija željezničkog i putnog prometa).

SCADA sistem se tipično sastoji od:

  • pretvornika i aktuatora
  • RTU (eng. Remote Terminal Unit)
  • komunikacijske mreže
  • centralne stanice