TeX

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
TeX logo

ΤΕΧ (izgovara se "teh" ili "tek"; kada se piše običnim slovima, piše se kao TeX) je sistem za obradu i prelom teksta na računaru. U osnovi ovog sistema leži METAFONT, jezik za opis fontova i slovni oblik Computer Modern. Njegov tvorac je Donald Knuth. Njegova osnovna svrha je pisanje dokumenata, članaka i knjiga koje lijepo izgledaju, struktuirano i jednostavno stvaraju tekst koji u sebi sadrži i druge štampane sadržaje sem običnog teksta, a tu se prvenstveno misli na naučne tekstove sa složenim matematičkim formulama i funkcijama kao i drugim simbolima.

TeX je opće prihvaćen kao najbolji način za slaganje složenih matematičkih formula, naročito kada se koristi u obliku LaTeX-a ili nekog drugog paketa šablona, a danas se također koristi i za druge slovoslagačke poslove.