Veliko vijeće

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Veliko vijeće je skupština plemstva koja predstavlja zakonodavnu vlast u srednjovjekovnim komunama. Reprezentativnog je karaktera na primjeru Venecije i Dubrovnika.

Članovi Velikog vijeća su svi predstavnici vlastele sa navršenih 18 godina. Oni se biraju na sve političke pozicije, u druga izvršna, savjetodavna i sudska tijela, kao diplomate i poslanici i uopće kao predstavnici političke vlasti komune. Zatvaranje velikog vijeća predstavlja čin kojim se ograničava pravo drugim društvenim slojevima da postanu članovi toga tijela. Na osnovu čina zatvaranja stvorene su zlatne knjige plemstva u kojima su navedeni predstavnici vlastele. Pored ovih političkih zapreka za sve ostale članove svoje zajednice, vlastela je nastojala i da ideologizira svoj status. Tako su nastale brojne verzije historijata i legendi pojedinih plemićkih rodova koji su nastojali svoj status da povežu sa najstarijim grčkim i rimskim vremenima, te time da opravdaju svoju aktualnu poziciju.