Zemljina rotacija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Rotacija Zemlje (animacija).

Rotacija Zemlje je okretanje planete Zemlje oko svoje zamišljene osovine u toku 23 sata 56 minuta i 4 sekunde (u praksi zaokruženo na 24 sata), u smjeru od zapada prema istoku. Vremenski period za koji se Zemlja okrene oko svoje osovine zovemo sunčev dan ili dan i noć.

Period rotacije Zemlje u relativnom odnosu na Sunce (od pravog podneva do pravog podneva) je njen pravi sunčev dan ili sinodički dan. On ovisi o kretanju Zemlje po orbiti i zbog toga na njega utiču promjene u ekscentricitetu i nagibu Zemljine orbite. Oba variraju kroz hiljade godina tako da i godišnje varijacije pravog sunčevog dana također variraju. Generalno, pravi sunčev dan duži je od srednjeg sunčevog dana između dva perioda godine i kraći između sljedeća dva. Pravi sunčev dan sklon je da bude duži blizu periheliona kada se sunce prividno kreće duž ekliptike pod većim uglom nego inače, kada mu treba oko 10 sekundi duže. Suprotno tome, oko 10 sekundi je kraći blizu apheliona. Oko 20 sekundi je duži blizu solsticija kada projekcija prividnog kretanja Sunca duž ekliptika na nebeski ekvator uzrokuje Sunce da se kreće pod većim uglom nego inače. Suprotno tome, blizu ekvinoksa projekcija na ekvator je kraća za oko 20 sekundi. Trenutno, efekti perifeliona i solsticija se kombinuju da bi produžili pravi sunčev dan blizu 22. decembra za 30 srednjih sunčevih sekundi, ali efekat solsticija je djelomično poništen efektom apheliona oko 19. juna kada je samo 13 sekundi duži. Efekti ekvinoksa skraćuju ga oko 26. marta i 16. septembra za 18, odnosno 21 sekundu.


Nedovršeni članak Zemljina rotacija koji govori o geografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.