Šablon:Izborni dijagram

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Dokumentacija šablona[uredi] [historija] [osvježi keš]
Ova dokumentacija je prikazana u Šablon:Izborni dijagram/dok.

Korištenje[uredi izvor]

Šablon se koristi za grafičko predstavljanje rezultata izbora. Dijagram je predviđen za 9 partija, od kojih se kao deveta partija obično unosi Ost. za ostale. Postoje dvije varijante prikaza: primjer 1 i primjer 2.

{{Izborni dijagram
| Država         =
| GUV          =
| Izborna granica    = 
| Procent        = 
| Širina         =
| Naslov         =
| Naslov2        =
| Prošli izbori tekst  = 
| Prošli izbori link   = 
| Slijedeći izbori tekst = 
| Slijedeći izbori link = 
| Godina ranije     =
| Godina kasnije     =
| float         = 
<!-- Podaci sa rezultatima izbora --->
| Partija1        =
| Rezultat_stari1    = 
| Rezultat_novi1     =
| Primjedba1       =

| Partija2        =
| Rezultat_stari2    = 
| Rezultat_novi2     =
| Primjedba2       =
      
| Partija3        =
| Rezultat_stari3    = 
| Rezultat_novi3     =
| Primjedba3       =

| Partija4        =
| Rezultat_stari4    = 
| Rezultat_novi4     =
| Primjedba4       =

| Partija5        =
| Rezultat_stari5    = 
| Rezultat_novi5     =
| Primjedba5       =

| Partija6        =
| Rezultat_stari6    = 
| Rezultat_novi6     =
| Primjedba6       =

| Partija7        =
| Rezultat_stari7    = 
| Rezultat_novi7     =
| Primjedba7       =

| Partija8        =
| Rezultat_stari8    = 
| Rezultat_novi8     =
| Primjedba8       =

| Partija9        =
| Rezultat_stari9    = 
| Rezultat_novi9     =
| Primjedba9       =
}}

Parametri[uredi izvor]

 • Država - Unosi se skraćenica države po ISO 3166-1. Na osnovu oznake će se u dijagramu prikazati partije sa skraćenicama i bojama kao u šablonu Izborni dijagram/Partija. Pregled zemalja, za koje su napravljeni šabloni sa partijama možete vidjeti ovdje.
 • Naslov - Unosi se glavni naziv dijagrama. Šablon prikazuje ovaj tekst centrirano i u masnom formatu;
 • Naslov2 - Unosi se podnaslov dijagrama. Prikazuje se centrirano ispod glavnog naziva. Preporučljivo je unošenje ovog parametra u slučaju potrebe navođenja izvora, procenta izlaska na izbore ili neke duge primjedbe, koja pojašnjava dijagram;
 • GUV - Unošenjem vrijednosti: da, dijagram prikazuje odvojeno usporedbu sa prošlim izborima (primjer 1); Izostavljanjem ovog parametra, rezultati izbora i razlika se prikazuju na jednom dijagramu (primjer 2), a ispod dijagrama se prikazuje legenda sa bojama partija;
 • Izborna granica - Unosi se broj koji označava donju izbornu granicu. Unošenjem broja 3 se na dijagramu sivom bojom prikazuje izborna granica od 3%;
 • Procent - Unošenjem vrijednosti: nein, u dijagramu se ne prikazuje % nakon broja. Standarda vrijednost je boj sa procentom;
 • Prošli izbori tekst - Unosi se tekst koji prikazuje prošle izbore (obično godina);
 • Slijedeći izbori tekst - Unosi se tekst koji prikazuje slijedeće izbore (obično godina);
 • Prošli izbori link - Unosi se tekst koji prikazuje interni link prošlih izbora;
 • Slijedeći izbori link - Unosi se tekst koji prikazuje interni link slijedećih izbora;
 • Godina ranije - Godina prošlih izbora sa kojima se uspoređuju rezultati aktualnih izbora;
 • Godina kasnije - Godina aktualnih izbora;
 • float - Unosom parametra desno ili lijevo , određuje se položaj dijagrama;
 • Partija i (i=1-9) - Ime partije i (i=1-9)
 • Rezultat_stari i (i=1-9) - Rezultati u procentima (%) na prošlim izborima;
 • Rezultat_novi i (i=1-9) - Rezultati u procentima (%) na aktualnim izborima;
 • Primjedba i (i=1-9) - Primjedba za partiju i (i=1-9)

Primjeri[uredi izvor]

Primjer 1[uredi izvor]

{{Izborni dijagram
| Država=BS
| GUV=da
| Izborna granica =
| Procent = nein
| Širina = 4
| Naslov =Opći izbori za Parlament BiH 2014.
| Naslov2 =(Federacija BiH)
| Prošli izbori tekst  = 2010. 
| Prošli izbori link   = Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2010 - Parlament BiH
| Slijedeći izbori tekst = 2018.
| Slijedeći izbori link = Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2018 - Parlament BiH
| Godina ranije=2010
| Godina kasnije=2014
| Partija1=SDA
| Rezultat_stari1=19.40
| Rezultat_novi1=27.87
| Partija2=DF
| Rezultat_stari2=0
| Rezultat_novi2=15.33
| Partija3=SBB
| Rezultat_stari3=12.16
| Rezultat_novi3=14.44
| Partija4=HDZ BiH
| Rezultat_stari4=10.99
| Rezultat_novi4=12.15
| Primjedba4= [[HDZ BIH]] je na izborima 2014. nastupio u koaliciji sa [[HSS BiH]], [[HKDU BiH]], [[HSP dr. Ante Starčević BiH]] i [[HSP H-B]];
| Partija5=SDP BiH
| Rezultat_stari5=26.07
| Rezultat_novi5=9.45
| Partija6=HDZ 1990
| Rezultat_stari6=4.86
| Rezultat_novi6=4.08
| Primjedba6= [[HDZ 1990]] je na izborima 2010. nastupio u koaliciji sa [[HSP BiH]];
| Partija7=BPS
| Rezultat_stari7=0
| Rezultat_novi7=3.65
| Partija8=SzBiH
| Rezultat_stari8=7.25
| Rezultat_novi8=2.61
| Partija9=Ost.
| Rezultat_stari9=23
| Rezultat_novi9=9.70
| float= desno
}}
← 2010.Opći izbori za Parlament BiH 2014.2018. →
(Federacija BiH)
 %
30
20
10
0
27,87
15,33
14,44
12,15
9,45
4,08
3,65
2,61
9,70
Izborni rezultati
u usporedbi sa 2010
 %
 16
 14
 12
 10
   8
   6
   4
   2
   0
  -2
  -4
  -6
  -8
-10
-12
-14
-16
-18
+8,47
+15,33
+2,28
+1,16
−16,62
−0,78
+3,65
−4,64
−13,30
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
d HDZ BIH je na izborima 2014. nastupio u koaliciji sa HSS BiH, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević BiH i HSP H-B;
f HDZ 1990 je na izborima 2010. nastupio u koaliciji sa HSP BiH;

Primjer 2[uredi izvor]

{{Izborni dijagram
| Država=AT
| GUV =
| Naslov =Izbori u Austriji 
| Procent =nein
| Naslov2 =Izlaznost: 64.2% 
| Prošli izbori tekst  = 1995. 
| Prošli izbori link   = Opći izbori u Austriji 1999.
| Slijedeći izbori tekst = 2003.
| Slijedeći izbori link = Opći izbori u Austriji 2003.
| Izborna granica = 3
| Godina ranije=1999
| Godina kasnije=2001
| Partija1=ÖVP
| Rezultat_stari1=10
| Rezultat_novi1=17.4
| Partija2=SPÖ
| Rezultat_stari2=12
| Rezultat_novi2=14.6
| Partija3=FPÖ
| Rezultat_stari3=14.5
| Rezultat_novi3=2
| Partija4=BZÖ
| Rezultat_stari4=16
| Rezultat_novi4=10.3
| Partija5=GRÜNE
| Rezultat_stari5=18
| Rezultat_novi5=4
| Partija6=Ost.
| Rezultat_stari6=15.2
| Rezultat_novi6=12
}}
← 1995.Izbori u Austriji2003. →
Izlaznost: 64.2%
 %
20
10
0
17,4
(+7,4)
14,6
(+2,6)
2
(−12,5)
10,3
(−5,7)
4
(−14)
12
(−3,2)
1999

2001


Kôd[uredi izvor]

Također pogledajte[uredi izvor]