Idi na sadržaj

Advokat

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Advokat je diplomirani pravnik, upisan u imenik nadležne advokatske komore koji obavlja advokatsku djelatnost koja obuhvata:

  • Davanje pravnih savjeta;
  • Sastavljanje različitih podnesaka (zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr);
  • Sastavljanje raznih isprava (ugovori, testamenti i dr);
  • Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama te pravnim osobama;
  • Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba;
  • Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

U Bosni i Hercegovini postoje dvije advokatske komore i to: Advokatska komora Federacije BiH i Advokatska komora Republike Srpske.