Pravo

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Pravo je skup pravila koja određuju odnos između osoba i organizacija kao i kazne za one koji ta pravila prekrše.

Kodifikacija zakona[uredi | uredi izvor]

Postoje nepisani zakoni, ali takvi su previše arbitrarni, pa svaka država na svijetu posjeduje zakonodavno tijelo čija je glavna funkcija donošenje zakona.

Pravo kao akademska disciplina ili kao zvanje[uredi | uredi izvor]

Provođenjem zakona se bavi sudska vlast, a ako se neko želi time baviti, potrebno je završiti odgovarajuću visoku školu (Pravni fakultet), te položiti pravosudni ispit. Pored sudske vlasti, zakone provode i tijela državne uprave koja se tijela uređuju propisima o sistemu državne uprave.

Grane prava[uredi | uredi izvor]

Upravno pravo je grana prava koja se bavim organizacijom i djelatnošću upravnih organa. Kanonsko pravo je skup pravila koja vrijede za dotičnu crkvu. Postoji Rimsko katoličko pravo, Pravoslavno i Anglikansko pravo.

Građansko pravo - je grana prava koja uređuje imovinske i lične odnose između građansko-pravnih lica.

Trgovačko pravo - u primjeni na trgovačkim sudovima, bavi se statusnim položajm subjekata poslovnog prava i njihovim odnosima.

Kazneno pravo - ako se radi o povredama zakona koji se spominju u Kaznenom zakonu, radi se o kaznenom pravu.

Radno pravo - je skup pravnih pravila kojim se uređuje sklapanje i prestanak radnih odnosa, prava i obveze subjekata u radnom odnosu, te ostala važna pitanja i modaliteti u radnom odnosu i u vezi s njim.

Međunarodno pravo - uređuje međudržavne odnose kao i odnose između privatnih pravih i fizičkih osoba iz različitih zemalja

Proceduralno pravo - bavi se 'sitnim' detaljima pravnog postupka.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]